Σεμινάρια

Ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης που προωθούν τη μόρφωση και την εξειδίκευση στον ενεργειακό τομέα.

Με σκοπό να μοιραστεί την εκτενή γνώση της σε θέματα ενεργειακής οικονομίας, η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας προσφέρει μια σειρά από εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία απευθύνονται σε όσους απασχολούνται στον κλάδο της ενέργειας αλλά και σε όσους επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να κάνουν το επόμενο βήμα στην επαγγελματική τους καριέρα.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να εντρυφήσουν σε εξειδικευμένες ορολογίες και θέματα της ενεργειακής αγοράς και μέσα από εμπεριστατωμένη ενημέρωση και διαδραστικό διάλογο να κατανοήσουν, σε βάθος, τον τρόπο με το οποίο η ενεργειακή οικονομία συμβάλλει και ταυτόχρονα επηρεάζει την τρέχουσα και μελλοντική χάραξη στρατηγικής των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, των ειδικών της τεχνολογίας και των φορέων δημόσιας πολιτικής στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια μιας ημέρας και πραγματοποιούνται σε ολιγομελή τμήματα.

30 Οκτωβρίου 2019 09.00 - 18.00 Theoxenia Palace Hotel, Κηφισιά 1 ημέρα (8 ώρες)
Ανταγωνισμός στην Ενεργειακή Αγορά

Το σεμινάριο προσέφερε μια εμπεριστατωμένη σύνοψη των βασικών αρχών και εννοιών σχετικά με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τα βασικά μοντέλα αγοραίου σχεδιασμού, τον τρόπο αναδιάρθρωσης του ενεργειακού τομέα κάτω από συνθήκες ανταγωνισμού και τις μεθόδους  οργάνωσης της αγοράς ηλεκτρισμού. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες του  επιδιωκόμενου μοντέλου για την Ευρωπαϊκή Εσωτερική Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (“target model”), στο ρόλο της Σύζευξης των αγορών, στις βασικές αρχές των Διμερών Συναλλαγών, στα Χρηματιστήρια Ενέργειας, στην εμπορευματοποίηση προϊόντων και στις στρατηγικές συναλλαγών. Βασική επιδίωξη της εκπαίδευσης αποτέλεσε η κατανόηση, από τους παρευρισκόμενους, των βασικών χαρακτηριστικών της ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, των κινητήριων δυνάμεων πίσω από τον καθορισμό τιμών καθώς και των αποτελεσματικότερων τακτικών διαχείρισης ρίσκων.

25 Σεπτεμβρίου 2019 09.00 - 18.00 Theoxenia Palace Hotel, Κηφισιά Μία ημέρα (8 ώρες)
Γεωπολιτική της Ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη

Το σεμινάριο για τη «Γεωπολιτική της Ενέργειας στη ΝΑ Ευρώπη» προσέφερε στους συμμετέχοντες μια εις βάθος ανασκόπηση των ενεργειακών πολιτικών των  ισχυρότερων κρατών της περιοχής και του τρόπου  που αυτές αλληλοεπιδρούν με τις αντίστοιχες στρατηγικές που εφαρμόζονται στις  ΗΠΑ, την ΕΕ, τη Ρωσία και την Κίνα. Παράλληλα, αναλύθηκαν οι σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στις κυβερνήσεις και τους πρωταγωνιστές της ενεργειακής βιομηχανίας, με εμβάθυνση στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

9 Σεπτεμβρίου 2019 09.00 - 18.00 Γραφεία ΗΑΕΕ 1 ημέρα (8 ώρες)
Διαχείριση της Ενεργειακής Μετάβασης

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο ξεκίνησε με μία σύνοψη των κινητήριων δυνάμεων της ενεργειακής μετάβασης και μία εισαγωγή στο αντίστοιχο εννοιολογικό πλαίσιο. Βασιζόμενο στις τέσσερις σύγχρονες, βασικές θεματικές της ενεργειακής μετάβασης (Εκδημοκρατισμός, Απολιγνιτοποίηση, Αποκέντρωση και Ψηφιοποίηση της ενέργειας) παρείχε, κυρίως στα ασκούμενα στελέχη επιχειρήσεων ενέργειας, απαραίτητα εργαλεία για την προσαρμογή τους σε κρίσιμες συνθήκες και  πιθανές πολιτικές και ρυθμιστικές μεταβολές. Στο σεμινάριο, μέσα από πρακτικά παραδείγματα, έγινε μια προσπάθεια ανάδειξης του υψηλού βαθμού δυσκολίας και ρίσκου των διαπραγματεύσεων που ενέχει η διαχείριση του τομέα της ενεργειακής μετάβασης, αλλά παράλληλα και των ευκαιριών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις, μέσα από την ανάλογη προσαρμογή επιχειρησιακών μοντέλων, με σκοπό την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της ενεργειακής μετάβασης προς όφελός τους.

12 Ιουλίου 2019 09.00 - 18.00 Γραφεία HAEE 1 ημέρα (8 ώρες)
Διοίκηση στην Παγκόσμια Ενέργεια

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες απέκτησαν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των καθημερινών προκλήσεων. Εξοικειώθηκαν με διαφορετικές τεχνικές ηγεσίας και την αντίστοιχη εφαρμογή τους στις εκάστοτε συνθήκες, με στόχο την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς των ίδιων και της διαλειτουργικής ή πολυεθνικής ομάδας, που διοικούν. Ακόμη, ήταν πλέον σε θέση, να λαμβάνουν κρίσιμες αποφάσεις κάτω από αβέβαιες και δύσκολες συνθήκες και να εντοπίζουν εν δυνάμει ευκαιρίες και προοπτικές, εκπροσωπώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχείρηση ή τον φορέα, στον οποίο εργάζονται. Τέλος, η ανάπτυξη της ικανότητας οργάνωσης, αυτοαξιολόγισης και αυτογνωσίας σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο αλλά και η ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, αποτέλεσαν δύο επιπλέον συνιστώσες του σεμιναρίου.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή