ΠΙΣΩ
Εκδηλώσεις IAEE

6th IAEE Asian Conference 2018

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
2 Νοεμβρίου 2018 Ξενοδοχείο Optics Valley Kingdom Plaza

Η εκμετάλλευση της ενέργειας και η συνεργασία είναι εξαιρετικά σημαντικοί παράγοντες στις ασιατικές χώρες. Περιλαμβάνουν εκτιμήσεις σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις, τη γεωγραφική πολιτική και την κατασκευή υποδομών. Στο πλαίσιο του "The Belt and Road" που πρότεινε η Κίνα, η οικονομική ανάπτυξη έχει πολλά να προσφέρει για να βελτιώσει τη χάραξη πολιτικής σε αυτόν τον τομέα. Η εκμετάλλευση και η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας καθορίζουν τα σημερινά σημαντικά προβλήματα στην ενεργειακή οικονομία και την πολιτική που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικοί της ενέργειας, οι επιστήμονες και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής παγκοσμίως.

Ο κόσμος έχει προχωρήσει από την ανακάλυψη της φωτιάς στη χρήση ηλεκτρισμού και από την ανασκαφή των ορυκτών καυσίμων στην ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κάθε φορά, η ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας και η αντικατάσταση των παλιών έπαιζε πάντα καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο των ανθρώπων. Η εκμετάλλευση και η χρήση της ενέργειας βοηθά στη δραστική αύξηση της παραγωγικότητας, με στην ενδυνάμωση της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου. Μειώνει το χάσμα μεταξύ χωρών και προωθεί την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας.

Ωστόσο, η ανάπτυξη και η χρήση ενέργειας επιφέρει επίσης προβλήματα στο περιβάλλον και την ασφάλεια, δημιουργώντας προκλήσεις για όλους. Η ανάπτυξη του πληθυσμού και της οικονομίας οδηγεί σε τεράστια αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Τα παγκόσμια, οικολογικά και περιβαλλοντικά συστήματα βρίσκονται τώρα υπό τεράστια πίεση. Οι παγκόσμιες προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια είναι όλο και πιο επείγοντες.

Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας χαρακτηρίζεται αρχικά από τη win-win σχέση μεταξύ των ασιατικών χωρών. Έχουν ήδη συνεργαστεί στον τομέα των ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί η ανάπτυξη της ενέργειας και η συνεργασία στην Ασία; Τι είδους πρότυπα ανταγωνισμού και συνεργασίας πρέπει να ληφθούν και πώς πρέπει να εφαρμοστούν; Παρέχει η σημερινή υποδομή ενεργειακού εφοδιασμού και μεταφορών μακροπρόθεσμη ασφάλεια; Ποιες εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν; Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα συζητηθούν στο 6th IAEE Asian Conference 2018, στο Wuhan.

 

Τα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν:

Τα γενικά θέματα που ακολουθούν είναι ενδεικτικά των τύπων των θεμάτων που θα αναλυθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

 • Θέματα τιμολόγησης της ενέργειας στις ασιατικές οικονομίες
 • Προβλέψεις Ασιατικών ενεργειακών αναγκών και προμηθειών βάσει πρωτογενών ενεργειακών πηγών και γεωγραφίας
 • Ανάγκη προβλέψεων για τις επενδύσεις ενεργειακών υποδομών στην Ασία
 • Ευκαιρίες και προκλήσεις στην ενεργειακή εκμετάλλευση και συνεργασία
 • Εθνική ασφάλεια και στρατηγικές επιπτώσεις από την ανάπτυξη ενέργειας στην Ασία
 • Βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση
 • Πιθανές αλλαγές στη δομή των ασιατικών αγορών ενέργειας
 • Ο αντίκτυπος των προηγμένων τεχνολογιών ενέργειας
 • Μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας
 • Βιομηχανία ηλεκτρικού δικτύου και ηλεκτρικής ενέργειας
 • Πολιτική για την αλλαγή του κλίματος και αποτελεσματική απομάκρυνση του CO2
 • Επενδυτικά ζητήματα στις απελευθερωμένες αγορές
 • Οικονομικά πετρελαίου και φυσικού αερίου
 • Εμπόριο ηλεκτρισμού και αερίου
 • Ενεργειακή έλλειψη, επιδοτήσεις και φορολογικές πολιτικές
 • Γεωπολιτικές επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα στην Ασία
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή