Η HAEE

Με μια ματιά

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, ανεξάρτητος ερευνητικός οργανισμός που δρα ως ένα διεπιστημονικό φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ εταιρειών, ακαδημαϊκών, κυβερνητικών και άλλων επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή οικονομία.

Ο Οργανισμός ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2015 και είναι η επίσημη θυγατρική εταιρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενεργειακής Οικονομίας (IAEE), ενός κορυφαίου, παγκόσμιου, μη κερδοσκοπικού επαγγελματικού οργανισμού που εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και μετρά μέλη σε περισσότερες από 100 χώρες.

Ο Οργανισμός διέπεται από τις αξίες της προοδευτικής και καινοτόμου σκέψης, της αμεροληψίας, της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού, διαθέτει παγκόσμιο προσανατολισμό, και καλωσορίζει στους κόλπους του τη συμμετοχή ερευνητών και επαγγελματιών από όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή οικονομία και συναφείς με αυτή κλάδους.

Ο σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας είναι να προωθήσει τη γνώση, την κατανόηση και την εφαρμογή της οικονομικής επιστήμης σε όλες τις πτυχές της ενέργειας, καθώς και να προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για την ενέργεια. Προς επίτευξη του στόχου αυτού, ο Οργανισμός διοργανώνει Συνέδρια και εξειδικευμένα fora για συζήτηση, δημοσιεύει εργασίες και μελέτες, και παρέχει επαγγελματική κατάρτιση μέσω σεμιναρίων.

Μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στο ημερολόγιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας είναι το Ετήσιο Συνέδριο Ενεργειακής Μετάβασης, το οποίο συγκεντρώνει κάθε χρόνο ένα διεθνές ακροατήριο με περισσότερους από 300 επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων προσωπικοτήτων και φορέων του ακαδημαϊκού, του πολιτικού, του επιχειρηματικού, του δημοσιογραφικού χώρου.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστικές συζητήσεις, παρουσιάσεις και ομιλίες από ηγετικές προσωπικότητες του τομέα, πάνω σε κρίσιμα ενεργειακά ζητήματα, καθώς και να ενημερωθούν διεξοδικά για τα επίκαιρα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ενεργειακός κλάδος και για τις ευκαιρίες που προκύπτουν μέσα σε αυτόν.

Μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και συνεργασίες, ο Οργανισμός παρέχει ένα ουσιαστικό και επαγγελματικό ενεργειακό φόρουμ για συζητήσεις, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την επαγγελματική επικοινωνία, τη γνώση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια.

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις σε ποικίλες θεματικές που σχετίζονται με τον ενεργειακό τομέα μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε επαγγελματίες του κλάδου της ενέργειας, προσφέροντας πολύτιμη γνώση σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών ενεργειακών ζητημάτων, που αφορούν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας αποτελείται από μία διακεκριμένη ομάδα Ακαδημαϊκών, οι οποίοι εκλέγονται και διορίζονται μέλη, υπηρετώντας εθελοντικά και χωρίς να λαμβάνουν αποζημίωση με οποιονδήποτε τρόπο για τις υπηρεσίες τους.

Ο Οργανισμός υποστηρίζεται οικονομικά από τις συνδρομές των μελών του, τις συνεισφορές εταιρειών & φορέων για λογαριασμό των οποίων διεξάγονται ερευνητικές μελέτες, καθώς και από τις χορηγίες των συμμετεχόντων εταιρειών στα συνέδρια.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή