Αφαλάτωση με ΑΠΕ σε νησιά | Προοπτικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την Κρήτη
9:00  Έναρξη ημερίδας - Χαιρετισμοί 
  1η Ενότητα: "Τοπικά και Περιφερειακά θέματα διαχείρισης υδάτων" 
9:30  Μανώλης Παπαδάκης, Πρόεδρος ΤΟΕΒ Ιεράπετρας 
  Τοπικά θέματα διαχείρισης υδάτων –  Άρδευση 
9:45  Μανώλης Λουτσέτης, Αντιδήμαρχος Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης, Δήμος Ιεράπετρας
  Τοπικά θέματα διαχείρισης υδάτων – Ύδρευση 
10:00  Μαρίνος Κριτσωτάκης, Διευθυντής Διεύθυνσης Υδάτων – Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
  Περιφερειακά θέματα διαχείρισης υδάτων
  2η Ενότητα: "Αφαλάτωση με ΑΠΕ: Τεχνολογικές δυνατότητες και επιπτώσεις" 
10:20  Ιωάννης Σαραφίδης (Αστεροσκοπείο Αθηνών) 
  Αναμενόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε νησιωτικές περιοχές 
10:40  Ευτυχία Τζεν (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - ΚΑΠΕ) 
  Τεχνολογίες αφαλάτωσης με ΑΠΕ
11:00  Μανώλης Σουλιώτης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) 
  Εφαρμογές ηλιακής ενέργειας στη γεωργία 
  3η Ενότητα: "Κοστολόγηση – τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος" 
11:20  Αναστάσιος Πουλιέζος (Πολυτεχνείο Κρήτης)
  Κοστολόγηση ύδατος – Τιμολογιακή πολιτική φορέων και ΟΤΑ 
11:40  Ερωτήσεις - Συζήτηση 
12:00  Διάλειμμα
  4η Ενότητα: "Εμπειρία από εφαρμογές αφαλάτωσης σε νησιωτικούς Δήμους"
12:20  Σταμάτης Αυλωνίτης (ΔΕΥΑ Θήρας, Δήμος Σαντορίνης)
  Εφαρμογή αφαλάτωσης στη Σαντορίνη 
12:40  Γιώργος Βακόνδιος (ΔΕΥΑ Σύρου, Δήμος Σύρου) 
  Εφαρμογή αφαλάτωσης στη Σύρο 
13:00  Ερωτήσεις - Συζήτηση
  5η Ενότητα: "Χρηματοδοτικά σχήματα και ευκαιρίες
13:20  Ιωάννα Νίκου (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομ. Ενέργειας, Υπ. Περ. & Ενερ.
  Χρηματοδοτικά σχήματα με έμφαση στη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων 
13:40  Χρυσούλα Κούρτελη (Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομ. Περιβάλλοντος, Υπ. Περ. & Ενερ.) 
  Χρηματοδοτικά σχήματα με έμφαση στις ευάλωτες κοινότητες και νησιά 
  6η Ενότητα: Σύνοψη αποτελεσμάτων ημερίδας - Συζήτηση
14:00 

Συντονισμός:

Σ. Παπαευθυμίου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

Γ. Αραμπατζής, Επίκουρος Καθηγητής, Πολυτεχνείο Κρήτης

15:00 Γεύμα
BACK TO TOP