ΠΙΣΩ
Ερευνητικά Έργα

EU Islands Facility NESOI

Project Type: Horizon 2020 / CSA Διάρκεια: 48 μήνες Ρόλος HAEE: Εταίρος
Επίσημη ιστοσελίδα  

Γενικές πληροφορίες και στόχοι

Έχοντας ως δεδομένο ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι για τη χρηματοδότηση έργων που προάγουν την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και ότι πολλά νησιά ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την ενεργειακή μετάβαση, πρέπει να επισημανθεί ότι οι διοικήσεις των περισσότερων δεν έχουν την εμπειρία και την εξειδίκευση για να ξεκινήσουν τις συγκεκριμένες επενδύσεις, αλλά ούτε και την πρόσβαση στη διαθέσιμη χρηματοδότηση.

Το NESOI έρχεται να καλύψει αυτό το κενό μέσω μιας πρακτικής προσέγγισης που επιτρέπει την επίτευξη της αναμενόμενης οικονομικής μόχλευσης για την αποτελεσματική εφαρμογή των ενεργειακών σχεδίων των νησιών. Το NESOI υποστηρίζει έργα σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης, ξεκινώντας από τα πρώτα στάδια που απαιτούν τεχνική και οικονομική βοήθεια υψηλού επιπέδου, έως τα πιο προηγμένα παρέχοντας συγκεκριμένη και λεπτομερή συνεισφορά σε διάφορους τομείς όπως τεχνικά, νομικά και οικονομικά ζητήματα. Το NESOI εφαρμόζει δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων και καθοδήγησης για να διασφαλίσει την ευαισθητοποίηση και την ικανότητα του προσωπικού των δημόσιων αρχών για την ανάπτυξη επενδυτικών έργων με στόχο την ενδυνάμωση των Τοπικών Κοινοτήτων στην επιτυχή επιδίωξη της ενεργειακής μετάβασης.

Σύνοψη

Στόχος του έργου NESOI είναι η ενεργοποίηση επενδύσεων σε ενεργειακά συστήματα Ευρωπαϊκών νησιών, με σκοπό την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, τη μείωση του κόστους ενέργειας, και τον περιορισμό των εκπομπών. Στο πλαίσιο του έργου:

  • Θα χορηγηθεί το επιδοτούμενο ποσό των 3.1 Μ€ σε Τοπικές Αρχές για τη χρηματοδότηση τεχνικής και νομικής επί τόπου υποστήριξης σχεδίων ή έργων στα νησιά («cascade funding»).
  • Θα παρασχεθεί στους δικαιούχους (Τοπικές Αρχές) μία εξειδικευμένη ομάδα, για την τεχνική, οικονομική και νομική υποστήριξή τους, την ενεργειακή ανάλυση, και τις διαδικασίες προκήρυξης διαγωνισμών.
  • Σε χρονικό ορίζοντα 4ετίας θα κινητοποιηθούν ενεργειακές επενδύσεις σε νησιά, αξίας τουλάχιστον 100 Μ€, προσελκύοντας δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης.
  • Συνεισφορά στη εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής πολιτικής που θα επιτρέπει την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων για την εφαρμογή νέων έργων ενεργειακής μετάβασης.
  • Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης και ανταλλαγής γνώσεων για πάνω από 250 τεχνικούς Τοπικών Αρχών.

Εταίροι του έργου:

1) Sinloc - Sistema Iniziative Locali SpA, IT (Συντονιστής Έργου)

2) R2M Solution, FR

3) RINA Consulting SPA, IT

4) ZABALA Brussels, BE

5) Fundacion Circe Centro De Investigacion De Recursos Y Consumos Energeticos, ES

6) Centre for Research and Technology, EL

7) E.ON Solutions GMBH, DE

8) Wolf Theiss Rechtsanwälte GmbH & Co KG Zagreb Branch, HR

9) DELOITTE Advisory, SL, ES

10) Hellenic Association for Energy Economics, EL

Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να επισκεφθείτε το website του έργου στο  https://www.nesoi.eu/

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή