Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας - www.haee.gr Can’t view this newsletter? View it online
  
HAEE Newsletter
  
  
  
  

In this edition, the Chart of the Month focuses on the LNG & pipe imports, storage and cross-border Transmission Capacity.

In the view of REPowerEU and the need for increased LNG imports, EU prepares its energy future without Russian gas. New LNG terminals (mostly FSRU) are planned within the next years increasing LNG regasification capacities across EU. LNG imports reached 80 bcm in the EU in 2021 and accounted for 23% of the total NG imports. In Q1 2022, the utilization rates of LNG terminals are significantly higher than the respective ones last year, a trend, which is predicted to be continued during 2022. At the same time, physical bottlenecks (such as limited pipeline interconnections in countries with high LNG import capacity) and reliance on Russian-controlled storage assets have to be resolved.

Click here to view the publication.

  
 

Οδός Χαριλάου Τρικούπη 31,
Κηφισιά, 14562
Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ: +30 210 92 30 422
E-mail : info@haee.gr

Follow us
              
  
Don’t want to receive this newsletter anymore? You can unsubscribe here Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας - www.haee.gr