Ιδιότητα Μέλους

Γιατί να γίνετε μέλος στη HAEE

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας προσφέρει πολλά οφέλη σε όσους δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας. Τα μέλη αποκτούν μια ευρύτερη κατανόηση της οικονομίας της ενέργειας, της χάραξης πολιτικής και της θεωρίας. Γίνονται μέρος ενός διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων της ενέργειας από τον ακαδημαϊκό, βιομηχανικό, χρηματοοικονομικό και δημόσιο τομέα, έχουν πρόσβαση σε μερικά από τα τελευταία αποτελέσματα της ενεργειακής έρευνας και συμμετέχουν σε συναντήσεις και συνέδρια που είναι ουσιαστικώς ενημερωτικά.

Οι ειδικοί τομείς βαθιάς και εξειδικευμένης γνώσης του Οργανισμού είναι η ενεργειακή οικονομία, η ενεργειακή πολιτική, η προστασία του περιβάλλοντος με επίκεντρο το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας, η κλιματική πολιτική και το μελλοντικό ενεργειακό τοπίο.

Τα μέλη της HAEE είναι πρόσωπα και φορείς που ενδιαφέρονται για το χώρο της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και εκπροσωπούν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ρυθμιστικούς φορείς καθώς και τον βιομηχανικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Τα μέλη λαμβάνουν σωστή και έγκαιρη ενημέρωση από τις επιστημονικές μελέτες, τα συνέδρια αλλά και τις διαδικτυακές συζητήσεις πάνω σε όλα τα σχετικά με την ενεργειακή βιομηχανία θέματα.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή