ΠΙΣΩ
Κατηγορίες Ιδιότητας Μέλους
HAEE Απλή Ιδιότητα Μέλους

Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να γίνουν μέλη στη ΗΑΕΕ. Οι συνδρομές μέλους της HAEE ανέρχονται σε 60 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 40 ευρώ. Οι συνδρομές της HAEE διαρκούν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του νέου μέλους.

 

Οφέλη Φοιτητικού Μέλους :

 

Γενικά

  • Ετήσια εγγραφή στην Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας
  • Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας 

Δημοσιεύσεις

  • Δωρεάν πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας
  • Δωρεάν πρόσβαση στη ΝΕΑ ηλεκτρονική έκδοση της ΗΑΕΕ, το τετραμηνιαίο “In-Focus”, το οποίο θα παρουσιάζει με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία όλες τις εξελίξεις της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Μόνο τα Μέλη της ΗΑΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης άρθρου/συνέντευξης σε ένα από τα 3 τεύχη της χρονιάς
  • Δωρεάν πρόσβαση στο ετήσιο "Greek Energy Market Report, ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της ενέργειας, πολύ πριν από την επίσημη παρουσίασή του
  • Αποκλειστική δυνατότητα δημοσίευσης άρθρου σχετικά με νέες τεχνολογίες που εφαρμόζουν τα Μέλη για την ενεργειακή μετάβαση, στη ΝΕΑ ηλεκτρονική έκδοση της ΗΑΕΕ "Net Zero Report", η οποία επικεντρώνεται στην αποτύπωση νέων τεχνολογιών, όπως υδρογόνο, ανανεώσιμα αέρια, ηλεκτροκίνηση, υπεράκτια αιολικά  κ.λπ.

Συνέδρια και εκδηλώσεις

  • Προτεραιότητα & μειωμένο κόστος συμμετοχής στο καθιερωμένο ετήσιο, Διεθνές Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας
  • Δωρεάν & αποκλειστική πρόσβαση στα Πρακτικά των Συνεδρίων (παρουσιάσεις & επιστημονικά άρθρα) της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας

Δικτύωση

  • Δωρεάν πρόσβαση στη λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας

Διευκρινίσεις για τη Φοιτητική Ιδιότητα

Ως φοιτητής, ορίζεται ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα σπουδών (είτε προπτυχιακό είτε μεταπτυχιακό) σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με τον ορισμό του αντίστοιχου ακαδημαϊκού ιδρύματος του και που δεν απασχολείται σε εργασία με πλήρη απασχόληση. Οι μαθητές πρέπει να υποβάλουν πιστοποιητικό σπουδών όταν υποβάλλουν αίτηση.

Σημειώσατε, ότι οι διδακτορικοί και οι φοιτητές μερικής απασχόλησης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φοιτητικής ιδιότητας της IAEE.

Φοιτητική Συμμετοχή στα Συνέδρια

Αποκλειστικά και μόνο, τα μέλη της HΑΕΕ, που φέρουν την φοιτητική ιδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω, έχουν την δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις υποτροφίες που παρέχονται στο πλαίσιο των συμποσίων, καθώς και την δυνατότητα να συμμετέχουν στα συνέδρια που αναφέρονται σε σπουδαστές. Οι αιτήσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την έναρξη των προετοιμασιών του εκάστοτε συνεδρίου.

Περιλαμβάνονται και όσα μέλη, εγγράφηκαν ως φοιτητές κατά την έναρξη των προετοιμασιών, και στην συνέχεια άλλαξαν ιδιότητα ή ξεκίνησαν να εργάζονται με πλήρη απασχόληση κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του συνεδρίου.

Για λήψη του αρχείου πιστοποίησης φοιτητικής ιδιότητας πατήστε εδώ.

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

HAEE/IAEE Κοινή Ιδιότητα Μέλους
Εταιρικά Μέλη

Για τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστημιακά / ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται ενεργά στον ενεργειακό τομέα, η απόκτηση ιδιότητας μέλους στην Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας συνδυάζεται αυτόματα με την ιδιότητα μέλους στη Διεθνή Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (IAEE). Η συνδρομή ανέρχεται σε € 2.500 ετησίως και € 500 εφάπαξ για την εγγραφή και αφορά σε ένα (1) ημερολογιακό έτος και στους δύο Οργανισμούς (ΗΑΕΕ/ΙΑΕΕ). Για το λόγο αυτό, η εγγραφή ή η ανανέωση της συνδρομής θα πρέπει να ολοκληρώνεται λίγο πριν το τέλος του κάθε έτους. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Τακτικά Μέλη

Τα άτομα που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή οικονομία μπορούν να γίνουν μέλη της HAEE και του IAEE, επιλέγοντας την κοινή συνδρομή HAEE/IAEE. Η HAEE, ως η επίσημη ελληνική θυγατρική, εισπράττει τις συνδρομές και τις διαβιβάζει στον IAEE στην αρχή κάθε έτους (είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου) για τη δημιουργία της ιδιότητας του μέλους. Η κοινή συνδρομή αντιστοιχεί σε 230 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής ύψους 50 ευρώ. Η ιδιότητα του μέλους και στους δύο Οργανισμούς (ΗΑΕΕ/ ΙΑΕΕ) ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία εγγραφής ή ανανέωσης της συνδρομής μέσω του δικτυακού τόπου της HAEE θα πρέπει να ολοκληρώνεται λίγο πριν το τέλος του κάθε έτους. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να γίνουν απευθείας μέλη της HAEE και του IAEE μέσω της HAEE, επιλέγοντας τη συνδυασμένη συνδρομή HAEE/IAEE. Η HAEE ως η επίσημη ελληνική θυγατρική εισπράττει τις συνδρομές και τις διαβιβάζει στον IAEE για τη δημιουργία της ιδιότητας του μέλους. Στην αρχή κάθε έτους ο IAEE χρεώνει το Affiliate (HAEE) για τις συνδρομές των φοιτητών μελών του IAEE. Οι συνδυασμένες συνδρομές των φοιτητικών μελών ανέρχονται σε 150 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 50 ευρώ. Η ιδιότητα του φοιτητή μέλους μέσω της θυγατρικής εταιρείας είναι σε ημερολογιακή βάση. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
HAEE Απλή Ιδιότητα Μέλους
Τακτικά Μέλη

Τα άτομα μπορούν να γίνουν μέλη στη ΗΑΕΕ. Οι συνδρομές μέλους της HAEE ανέρχονται σε 100 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 50 ευρώ. Οι συνδρομές της HAEE διαρκούν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του νέου μέλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να γίνουν μέλη στη ΗΑΕΕ. Οι συνδρομές μέλους της HAEE ανέρχονται σε 60 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 40 ευρώ. Οι συνδρομές της HAEE διαρκούν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του νέου μέλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή