ΠΙΣΩ
Κατηγορίες Ιδιότητας Μέλους
HAEE/IAEE Κοινή Ιδιότητα Μέλους

Εταιρικά Μέλη

Για τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστημιακά / ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται ενεργά στον ενεργειακό τομέα, η απόκτηση ιδιότητας μέλους στην Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας συνδυάζεται αυτόματα με την ιδιότητα μέλους στη Διεθνή Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (IAEE). Η συνδρομή ανέρχεται σε € 2.500 ετησίως και € 500 εφάπαξ για την εγγραφή και αφορά σε ένα (1) ημερολογιακό έτος και στους δύο Οργανισμούς (ΗΑΕΕ/ΙΑΕΕ). Για το λόγο αυτό, η εγγραφή ή η ανανέωση της συνδρομής θα πρέπει να ολοκληρώνεται λίγο πριν το τέλος του κάθε έτους. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

Στην Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας προάγεται

 • Ποιοτική ροή πληροφοριών, γνώσης και ανταλλαγής ιδεών
 • Εκπαίδευση φοιτητών και επιμόρφωση επαγγελματιών στον τομέα της ενέργειας
 • Έρευνα υψηλής ποιότητας στον τομέα της ενεργειακής οικονομίας

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω

 • Διοργάνωσης διεθνών και τοπικών συνεδρίων
 • Σεμιναρίων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
 • Οικοδόμησης δικτύων συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών του τομέα της ενέργειας

Οφέλη

Στην προσπάθειά μας να διευρύνουμε τις υπηρεσίες και να εμπλουτίσουμε το περιεχόμενο των δράσεων μας, αναπτύξαμε το Πρόγραμμα Εταιρικών Συνδρομών, στο οποίο κάθε χρόνο προστίθενται περισσότερα οφέλη για τα μέλη μας.

Γενικά

 • Ετήσια εγγραφή τριών εταιρικών εκπροσώπων ως διαπιστευμένα απλά μέλη* στην Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας
 • Ετήσια εγγραφή ενός ακόμη εταιρικού εκπροσώπου ως νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου** στην Ελληνική & Διεθνή Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας
 • Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ελληνικής & Διεθνούς Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (αποκλειστικό δικαίωμα νόμιμου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου)
 • Εταιρικό λογότυπο και υπερσύνδεσμος εταιρικής ιστοσελίδας στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας
 • Υποτροφίες για το Executive Program in Energy Business, το οποίο συνδιοργανώνεται από το Alba Graduate Business School και το Audencia Business School

Δημοσιεύσεις

 • Δωρεάν πρόσβαση στις επιστημονικές δημοσιεύσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας
 • Δωρεάν πρόσβαση, για έναν εταιρικό εκπρόσωπο, στις επιστημονικές δημοσιεύσεις της Διεθνούς Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας Energy Journal”, “Economics of Energy & Environmental Policy
 • Δωρεάν πρόσβαση στη ΝΕΑ ηλεκτρονική έκδοση της ΗΑΕΕ, το τετραμηνιαίο “In-Focus”, το οποίο θα παρουσιάζει με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία όλες τις εξελίξεις της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Μόνο τα Μέλη της ΗΑΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης άρθρου/συνέντευξης σε ένα από τα 3 τεύχη της χρονιάς
 • Δωρεάν πρόσβαση στο ετήσιο "Greek Energy Market Report, ένα πολύτιμο εργαλείο για όλους τους επαγγελματίες του κλάδου της ενέργειας, πολύ πριν από την επίσημη παρουσίασή του
 • Αποκλειστική δυνατότητα δημοσίευσης άρθρου σχετικά με νέες τεχνολογίες που εφαρμόζουν τα Μέλη για την ενεργειακή μετάβαση, στη ΝΕΑ ηλεκτρονική έκδοση της ΗΑΕΕ "Net Zero Report", η οποία επικεντρώνεται στην αποτύπωση νέων τεχνολογιών, όπως υδρογόνο, ανανεώσιμα αέρια, ηλεκτροκίνηση, υπεράκτια αιολικά  κ.λπ.
 • Δυνατότητα δημοσίευσης εργασίας/άρθρου στην κορυφαία έκδοση “Energy Journal” της Διεθνούς Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (όλες οι εργασίας/άρθρα θα δημοσιεύονται έπειτα από αξιολόγηση)

Συνέδρια και εκδηλώσεις

 • 10% έκπτωση στο χορηγικό πακέτο επιλογής του εταιρικού μέλους, στο πλαίσιο του 17ου Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Συνεδρίου της Διεθνούς και Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας που θα διοργανωθεί για 1η φορά στην Ελλάδα και θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 21-24 Σεπτεμβρίου 2022
 • Προτεραιότητα & μειωμένο κόστος συμμετοχής στο καθιερωμένο ετήσιο, Διεθνές Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας
 • Μειωμένο κόστος συμμετοχής στα διεθνή συνέδρια της Διεθνούς Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας
 • Δωρεάν & αποκλειστική πρόσβαση στα Πρακτικά των Συνεδρίων (παρουσιάσεις & επιστημονικά άρθρα) της Ελληνικής & Διεθνούς Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας
 • Δυνατότητα διοργάνωσης 30λεπτης συζήτησης με εταιρικό εκπρόσωπο στο πλαίσιο της επιτυχημένης σειράς “HAEE Virtual Events” και προβολής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας 

Δικτύωση

 • Δωρεάν πρόσβαση στη λίστα με τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών της Διεθνούς & Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας
 • Οργάνωση συναντήσεων προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες ανάγκες για τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας με εν δυνάμει εταίρους
 • Πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστές εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας

 

*  Τα διαπιστευμένα απλά εταιρικά μέλη είναι τρία (3) φυσικά πρόσωπα, τα οποία απολαμβάνουν τα ανταποδοτικά οφέλη πλην της ιδιότητας μέλους στη Διεθνή Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας. Επιπλέον, τα πρόσωπα αυτά μπορούν να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν ή εκλέγεσθαι.

** Ο νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος απολαμβάνει όλα τα ανταποδοτικά οφέλη και μετέχει, κατά βούληση, σε όλες τις δραστηριότητες του Σωματείου. Ακολούθως, δικαιούται να παρίσταται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου με δικαίωμα λόγου και ψήφου, να εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή του Σωματείου, καθώς και να εκλέγεται σε αυτά, εφ’ όσον το επιθυμεί. Πλέον των παραπάνω, γίνεται αυτόματα μέλος στη Διεθνή Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (International Association for Energy Economics).

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

 

HAEE/IAEE Κοινή Ιδιότητα Μέλους
Εταιρικά Μέλη

Για τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστημιακά / ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται ενεργά στον ενεργειακό τομέα, η απόκτηση ιδιότητας μέλους στην Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας συνδυάζεται αυτόματα με την ιδιότητα μέλους στη Διεθνή Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (IAEE). Η συνδρομή ανέρχεται σε € 2.500 ετησίως και € 500 εφάπαξ για την εγγραφή και αφορά σε ένα (1) ημερολογιακό έτος και στους δύο Οργανισμούς (ΗΑΕΕ/ΙΑΕΕ). Για το λόγο αυτό, η εγγραφή ή η ανανέωση της συνδρομής θα πρέπει να ολοκληρώνεται λίγο πριν το τέλος του κάθε έτους. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Τακτικά Μέλη

Τα άτομα που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή οικονομία μπορούν να γίνουν μέλη της HAEE και του IAEE, επιλέγοντας την κοινή συνδρομή HAEE/IAEE. Η HAEE, ως η επίσημη ελληνική θυγατρική, εισπράττει τις συνδρομές και τις διαβιβάζει στον IAEE στην αρχή κάθε έτους (είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου) για τη δημιουργία της ιδιότητας του μέλους. Η κοινή συνδρομή αντιστοιχεί σε 230 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής ύψους 50 ευρώ. Η ιδιότητα του μέλους και στους δύο Οργανισμούς (ΗΑΕΕ/ ΙΑΕΕ) ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία εγγραφής ή ανανέωσης της συνδρομής μέσω του δικτυακού τόπου της HAEE θα πρέπει να ολοκληρώνεται λίγο πριν το τέλος του κάθε έτους. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να γίνουν απευθείας μέλη της HAEE και του IAEE μέσω της HAEE, επιλέγοντας τη συνδυασμένη συνδρομή HAEE/IAEE. Η HAEE ως η επίσημη ελληνική θυγατρική εισπράττει τις συνδρομές και τις διαβιβάζει στον IAEE για τη δημιουργία της ιδιότητας του μέλους. Στην αρχή κάθε έτους ο IAEE χρεώνει το Affiliate (HAEE) για τις συνδρομές των φοιτητών μελών του IAEE. Οι συνδυασμένες συνδρομές των φοιτητικών μελών ανέρχονται σε 150 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 50 ευρώ. Η ιδιότητα του φοιτητή μέλους μέσω της θυγατρικής εταιρείας είναι σε ημερολογιακή βάση. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
HAEE Απλή Ιδιότητα Μέλους
Τακτικά Μέλη

Τα άτομα μπορούν να γίνουν μέλη στη ΗΑΕΕ. Οι συνδρομές μέλους της HAEE ανέρχονται σε 100 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 50 ευρώ. Οι συνδρομές της HAEE διαρκούν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του νέου μέλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να γίνουν μέλη στη ΗΑΕΕ. Οι συνδρομές μέλους της HAEE ανέρχονται σε 60 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 40 ευρώ. Οι συνδρομές της HAEE διαρκούν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του νέου μέλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή