Ιδιότητα Μέλους
Κατηγορίες Ιδιότητας Μέλους

Η Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας προσφέρει πολλά οφέλη σε όσους δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας. Τα μέλη αποκτούν μια ευρύτερη κατανόηση της οικονομίας της ενέργειας, της χάραξης πολιτικής και της θεωρίας. Γίνονται μέρος ενός διεθνούς δικτύου εμπειρογνωμόνων της ενέργειας από τον ακαδημαϊκό, βιομηχανικό, χρηματοοικονομικό και δημόσιο τομέα, έχουν πρόσβαση σε μερικά από τα τελευταία αποτελέσματα της ενεργειακής έρευνας και συμμετέχουν σε συναντήσεις και συνέδρια που είναι ουσιαστικώς ενημερωτικά.

Οι ειδικοί τομείς βαθιάς και εξειδικευμένης γνώσης του Οργανισμού είναι η ενεργειακή οικονομία, η ενεργειακή πολιτική, η προστασία του περιβάλλοντος με επίκεντρο το ενεργειακό σύστημα της ΕΕ, οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας, η κλιματική πολιτική και το μελλοντικό ενεργειακό τοπίο.

Τα μέλη της HAEE είναι πρόσωπα και φορείς που ενδιαφέρονται για το χώρο της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της οικονομίας και εκπροσωπούν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ρυθμιστικούς φορείς καθώς και τον βιομηχανικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.  

Τα μέλη λαμβάνουν σωστή και έγκαιρη ενημέρωση από τις επιστημονικές μελέτες, τα συνέδρια αλλά και τις διαδικτυακές συζητήσεις πάνω σε όλα τα σχετικά με την ενεργειακή βιομηχανία θέματα.

 

HAEE/IAEE Κοινή Ιδιότητα Μέλους
Εταιρικά Μέλη

Για τις επιχειρήσεις και τα πανεπιστημιακά / ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται ενεργά στον ενεργειακό τομέα, η απόκτηση ιδιότητας μέλους στην Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας συνδυάζεται αυτόματα με την ιδιότητα μέλους στη Διεθνή Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας (IAEE). Η συνδρομή ανέρχεται σε € 2.500 ετησίως και € 500 εφάπαξ για την εγγραφή και αφορά σε ένα (1) ημερολογιακό έτος και στους δύο Οργανισμούς (ΗΑΕΕ/ΙΑΕΕ). Για το λόγο αυτό, η εγγραφή ή η ανανέωση της συνδρομής θα πρέπει να ολοκληρώνεται λίγο πριν το τέλος του κάθε έτους. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Τακτικά Μέλη

Τα άτομα που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή οικονομία μπορούν να γίνουν μέλη της HAEE και του IAEE, επιλέγοντας την κοινή συνδρομή HAEE/IAEE. Η HAEE, ως η επίσημη ελληνική θυγατρική, εισπράττει τις συνδρομές και τις διαβιβάζει στον IAEE στην αρχή κάθε έτους (είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου) για τη δημιουργία της ιδιότητας του μέλους. Η κοινή συνδρομή αντιστοιχεί σε 230 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής ύψους 50 ευρώ. Η ιδιότητα του μέλους και στους δύο Οργανισμούς (ΗΑΕΕ/ ΙΑΕΕ) ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία εγγραφής ή ανανέωσης της συνδρομής μέσω του δικτυακού τόπου της HAEE θα πρέπει να ολοκληρώνεται λίγο πριν το τέλος του κάθε έτους. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να γίνουν απευθείας μέλη της HAEE και του IAEE μέσω της HAEE, επιλέγοντας τη συνδυασμένη συνδρομή HAEE/IAEE. Η HAEE ως η επίσημη ελληνική θυγατρική εισπράττει τις συνδρομές και τις διαβιβάζει στον IAEE για τη δημιουργία της ιδιότητας του μέλους. Στην αρχή κάθε έτους ο IAEE χρεώνει το Affiliate (HAEE) για τις συνδρομές των φοιτητών μελών του IAEE. Οι συνδυασμένες συνδρομές των φοιτητικών μελών ανέρχονται σε 150 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 50 ευρώ. Η ιδιότητα του φοιτητή μέλους μέσω της θυγατρικής εταιρείας είναι σε ημερολογιακή βάση. Αφού ολοκληρωθεί η εγγραφή στη ΗΑΕΕ, ακολουθεί η εγγραφή στον ΙΑΕΕ, μέσω της ΗΑΕΕ, η οποία πραγματοποιείται είτε στις 31 Ιανουαρίου είτε στις 25 Φεβρουαρίου κάθε έτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
HAEE Απλή Ιδιότητα Μέλους
Τακτικά Μέλη

Τα άτομα μπορούν να γίνουν μέλη στη ΗΑΕΕ. Οι συνδρομές μέλους της HAEE ανέρχονται σε 100 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 50 ευρώ. Οι συνδρομές της HAEE διαρκούν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του νέου μέλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
Φοιτητές

Οι φοιτητές μπορούν να γίνουν μέλη στη ΗΑΕΕ. Οι συνδρομές μέλους της HAEE ανέρχονται σε 60 ευρώ ετησίως και ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 40 ευρώ. Οι συνδρομές της HAEE διαρκούν δώδεκα μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της συνδρομής του νέου μέλους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή