Ιδιότητα Μέλους

Κώδικας Δεοντολογίας

Το Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» (HAEE) είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, ερευνητικός οργανισμός, αφιερωμένος στην παροχή ενός διεπιστημονικού φόρουμ για την ανταλλαγή γνώσεων, πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ ειδικών της ενεργειακής βιομηχανίας, ακαδημαϊκών, κυβερνητικών και άλλων επαγγελματιών που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή οικονομία.

Σύμφωνα με το καταστατικό, το Σωματείο στοχεύει στην προώθηση θεμάτων που σχετίζονται με την Ενεργειακή Οικονομία και το Περιβάλλον στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

(α) συνεργασία μεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών στη θεωρητική επεξεργασία, ανάπτυξη και προώθηση της Ενεργειακής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος, τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ατόμων στην εφαρμογή επιστημονικών δράσεων, πρακτικών και συμπερασμάτων σε σχέση με την Ενεργειακή Οικονομία και το Περιβάλλον, καθώς και την υλοποίηση δράσεων λόγω επιστημονικών συμπερασμάτων με σκοπό τη βελτίωση της νομοθεσίας και των πρακτικών της Ενεργειακής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος.

(β) επικοινωνία και συνεργασία με άλλα Σωματεία σχετικά με την Ενεργειακή Οικονομία και το Περιβάλλον και συμμετοχή σε διεθνείς Οργανισμούς με τους ίδιους σκοπούς.

(γ) μελέτη και προώθηση προβλημάτων καθώς και υποβολή τρεχουσών και εποικοδομητικών προτάσεων σχετικά με την Ενεργειακή Οικονομία και το Περιβάλλον.

(δ) επικοινωνία, συνεργασία και παρέμβαση σε Ελληνικούς και Διεθνής, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς για την προώθηση δράσεων.

(ε) δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου, βιβλιοθήκης κ.λπ. που αφορούν σε ζητήματα του τομέα ενδιαφέροντος του Σωματείου.

(στ) συμμετοχή των μελών σε οποιαδήποτε δράση για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

 

Το Σωματείο υλοποιεί τους σκοπούς του:

(i) εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, ηλεκτρονικές εκδηλώσεις, στρογγυλές τράπεζες, μελέτες, δημοσιεύσεις, προβολές κ.λπ.

(ii) ομάδες εργασίας και μελέτης για συγκεκριμένες πτυχές της Ενεργειακής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος ή παρόμοιων επιστημονικών τομέων.

(iii) προγραμματισμός, υλοποίηση και συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και ενώσεις σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

(iv) μελέτες και έρευνες.

(v) προγραμματισμός και υλοποίηση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών και τη διαμόρφωση πολιτικής σε φορείς Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

(vi) διοργάνωση εκδηλώσεων σχετικά με την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος μεταξύ των μελών και των ενδιαφερόμενων μερών και την ψυχαγωγία τους.

(vii) ενημερωτικό δελτίο και άλλες δημοσιεύσεις σχετικά με τις ενέργειες και τα ενδιαφέροντα του Σωματείου.

(viii) πρόσκληση σε διαγωνισμό μεταξύ επιστημόνων για τη μελέτη της Ενεργειακής Οικονομίας και του Περιβάλλοντος.

(ix) παροχή υποτροφιών σε φοιτητές ή αποφοίτους πανεπιστημίων.

(x) δημιουργία ενός ιστότοπου για επικοινωνία μεταξύ των μελών, του Σωματείου και άλλων Σωματείων,

(xi) δημιουργία κοινού τόπου και κάθε άλλου μέσου που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων του.

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας HAEE

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της HAEE σκιαγραφεί τις αρχές που πρέπει να τηρούν όλα τα μέλη, καθώς και συγκεκριμένους τύπους συμπεριφοράς που απαιτούνται ή απαγορεύονται. Οι παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας της HAEE ενδέχεται να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ενέργειες. Το Σωματείο καλεί τα μέλη του να ακολουθήσουν υψηλά ηθικά πρότυπα σχετικά με την ακεραιότητα και τον σεβασμό των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της διαφορετικότητας των άλλων.

Αν και αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας παρέχει πρότυπα συμπεριφοράς για πολλές καταστάσεις, δεν καλύπτει όλες τις πιθανές περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Κατά συνέπεια, όλα τα μέλη αναμένεται να συμπεριφέρονται σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας και να αποφύγουν ακόμη και την εμφάνιση ακατάλληλης συμπεριφοράς.

Η HAEE είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ενεργειακής Οικονομίας και ως εκ τούτου τηρεί τον Κώδικα Δεοντολογίας της τελευταίας.

 

Βασικές αξίες και αρχές

Η ακόλουθη ενότητα παρέχει παραδείγματα τόσο αποδεκτής όσο και μη αποδεκτής συμπεριφοράς.

 

Ακεραιότητα

Τα μέλη πρέπει να τηρούν την πνευματική ειλικρίνεια. Η λογοκλοπή, με οποιαδήποτε μορφή, είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση της επαγγελματικής συμπεριφοράς.

Υποχρέωση Σεβασμού του Νόμου και του Απορρήτου

Τα μέλη πρέπει να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων και να συμφωνούν να μην ανεβάζουν, δημοσιεύουν, στέλνουν e-mail, μεταδίδουν ή διαθέτουν με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο (i) παραβιάζει τυχόν πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας. (ii) είναι απειλητικό, βασανιστικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, επεμβατικό της ιδιωτικής ζωής κάποιου άλλου ή προωθεί τη βία · ή (iii) αποκαλύπτει τυχόν προσωπικά στοιχεία σχετικά με άλλο άτομο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος αυτού του ατόμου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, της ταχυδρομικής διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, των στοιχείων πιστωτικής κάρτας ή οποιωνδήποτε παρόμοιων πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ατόμου του οποίου τα προσωπικά στοιχεία θα δημοσιευθούν.

Σεβασμός των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της διαφορετικότητας των άλλων

Τα μέλη της HAEE αναμένεται να απέχουν από την προφορική ή την ηλεκτρονική παρενόχληση, απειλή ή κακοποίηση οποιουδήποτε ατόμου, άλλου μέλους ή προσωπικού του HAEE. Επιπλέον, τα μέλη πρέπει να προσέχουν να μην υποβαθμίζουν ψευδώς τη φήμη ή να ασκούν άδικη κριτική στην εργασία ή τον χαρακτήρα άλλων μελών.

Η HAEE προωθεί περιβάλλοντα που εκτιμούν τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την ακεραιότητα. Διαταρακτική συμπεριφορά σε συνέδρια ή εκδηλώσεις, όπως η δημιουργία θορύβου ή άλλες διαταραχές για την εκ προθέσεως αναστάτωση των συμμετεχόντων, δεν θα γίνεται ανεκτή. Ενώ ο ουσιαστικός διάλογος, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διαφωνιών, σχετικά με την ανάλυση και τα συμπεράσματα του έργου άλλων μελών που σχετίζονται με την ενεργειακή οικονομία, όχι μόνο είναι ανεκτός, αλλά ενθαρρύνεται. Τα μέλη πρέπει αυστηρά να αποφεύγουν να αφήνουν τέτοιου είδους διάλογο ή διαφωνίες να γίνονται προσωπικά επικριτικές ή προσβλητικές. Όλα τα μέλη αξίζουν να αντιμετωπίζονται επαγγελματικά και με σεβασμό από τα άλλα μέλη, ανεξάρτητα από τις απόψεις τους για αμφισβητούμενα ή αμφιλεγόμενα θέματα.

Πνευματική ιδιοκτησία

Τα μέλη δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα λογότυπα και το υλικό της HAEE που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή τη λίστα των μελών με οποιονδήποτε τρόπο που υποδηλώνει ότι η Ένωση εγκρίνει προϊόντα, θέσεις ή εκδηλώσεις χωρίς την επίσημη εξουσιοδότηση από τον Γενικό Διευθυντή. Η λίστα μελών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή στοιχείων επικοινωνίας για σκοπούς μαζικής αλληλογραφίας ή μαζικής αποστολής email, είτε για εμπορικούς, πολιτικούς σκοπούς ή με άλλο τρόπο, για τη συγκέντρωση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων, ή για εμπορικούς σκοπούς εκτός από την προώθηση Συνεδρίων ή τη διάδοση άρθρων και ειδήσεων που θα μπορούσε να δημοσιευτεί και στα περιοδικά του Σωματείου. Εάν απαιτείται άδεια χρήσης τέτοιου υλικού, πρέπει να ζητηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ανεξαρτησία και αμεροληψία

Η HAEE είναι ένα μη κομματικό, ανεξάρτητο, απολιτικό Σωματείο επαγγελματιών των οποίων το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του οικονομικού πλαισίου των θεμάτων δημόσιας πολιτικής που σχετίζονται με την ενέργεια και τα μέλη ενθαρρύνονται να κάνουν σαφείς τις πολιτικές επιπτώσεις της εργασίας τους. Ωστόσο, το Σωματείο δεν παίρνει θέσεις σε πολιτικά ζητήματα και δεν υποστηρίζει ποτέ πολιτικές θέσεις ή υποψηφίους. Ως εκ τούτου, τα μέλη δεν θα ισχυρίζονται ότι το Σωματείο είτε υποστηρίζει είτε αντιτίθεται σε οποιαδήποτε θέση δημόσιας πολιτικής ή προβαίνουν σε άλλες ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι το Σωματείο ενέκρινε ή επικύρωσε οποιαδήποτε πολιτική θέση, ούτε να αποδίδουν πολιτική θέση στο Σωματείο βάσει του έργου, άλλων μελών ή συγγραφέων σε δημοσιεύσεις και συνέδρια της HAEE.

Αναφορά παραβιάσεων του Κώδικα Δεοντολογίας

Οποιαδήποτε κατηγορία για ανάρμοστη συμπεριφορά μέλους κατά παράβαση αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας θα απευθύνεται στον Γενικό Διευθυντή της HAEE. Μόλις λάβει την καταγγελία, ο Γενικός Διευθυντής με τον Εσωτερικό Ελεγκτή θα επανεξετάσει την καταγγελία και εάν διαπιστώσει ότι η καταγγελία είναι βάσιμη, θα διαβιβάσει την καταγγελία στο Διοικητικό Συμβούλιο για περαιτέρω έλεγχο και δράση.

Αφού συλλέξει και εξετάσει τα ευρήματα, και εφόσον κριθεί απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο θα ψηφίσει για να καθορίσει εάν το Μέλος έχει παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας. Σε περίπτωση που η πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώσει παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας, η Επιτροπή διατυπώνει σύσταση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, μετά από ξεχωριστή πλειοψηφία, από το εύρος των μέτρων που εγκρίνονται παρακάτω.

Ο Γενικός Διευθυντής και ο Εσωτερικός Ελεγκτής συντάσσουν εντός 3 εβδομάδων έκθεση που ανακοινώνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο μέλος κατά του οποίου κατατέθηκε η καταγγελία, και στον καταγγέλλοντα, αναφέροντας λεπτομερώς τα πορίσματα και τη σύσταση του Γενικού Διευθυντή και του Εσωτερικού Ελεγκτή. Το κατηγορούμενο μέλος μπορεί να δώσει γραπτή απάντηση στα πορίσματα και τη σύσταση της Επιτροπής, η οποία πρέπει να δοθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την επόμενη συνεδρίασή του. Κατόπιν αιτήματος του κατηγορουμένου μέλους τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες πριν από την επόμενη σύνοδο του Συμβουλίου, το κατηγορούμενο μέλος θα έχει την ευκαιρία να ακουστεί από το Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση αυτή.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επανεξετάσει την έκθεση και τα ευρήματα, θα ακούσει οποιαδήποτε μαρτυρία που προσφέρεται από το κατηγορούμενο μέλος και θα ψηφίσει σχετικά με την προσφυγή στο μέλος της HAEE, κατά του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία. Απαιτείται θετική ψήφος δύο τρίτων (2/3) ολόκληρου του διοικητικού συμβουλίου για να υποβάλλει μέτρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να αποδεχθεί τη σύσταση του Γενικού Διευθυντή και του Εσωτερικού Ελεγκτή, αλλά μπορεί να επιβάλει μικρότερα ή μεγαλύτερα μέτρα κατά την κρίση του.

Στη συνέχεια, το συμβούλιο παρέχει γραπτή ειδοποίηση στο μέλος κατά του οποίου υποβλήθηκε η καταγγελία και στον καταγγέλλοντα αναφέροντας ποια μέτρα, εάν υπάρχουν, πρέπει να επιβάλλει ως απάντηση στην καταγγελία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει την αποκλειστική εξουσία να επιβάλλει αγωγές που προβλέπονται εδώ για την παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας. Το μέλος συμφωνεί να μην ασκήσει έφεση σε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή άλλο μέρος. Τίποτα στο παρόν δεν θα ερμηνευτεί ως περιορισμός των δικαιωμάτων οποιουδήποτε μέρους να προσφύγει σε ένδικα μέσα για οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία που μπορεί να έχει αυτό το άτομο εναντίον μέλους, αλλά η επιδίωξη ή η ανανέωση της συνδρομής στη HAEE αποτελεί την επίσημη συμφωνία αυτού του ατόμου να τηρήσει αυτόν τον Κώδικα Δεοντολογίας, να αποδεχτεί οριστικά κάθε απόφαση που έχει επιτευχθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και να παραιτηθεί από οποιοδήποτε δικαίωμα άσκησης νομικής αγωγής για αξιώσεις ή αποζημιώσεις εναντίον της HAEE ή οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί για τη HAEE υπό την ιδιότητά του ως αξιωματούχου, μέλους του Συμβουλίου, προσώπου σε άλλο αναγνωρισμένο ρόλο, στην εφαρμογή αυτού του Κώδικα Δεοντολογίας.

Ενέργειες σχετικά με παραβιάσεις

Οι παραβιάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Σωματείου ενδέχεται να υποβάλουν ένα μέλος σε γραπτή επίπληξη, αναστολή της ιδιότητας μέλους έως και 1 έτος ή εκδίωξη από το Σωματείο. Το Σωματείο διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα προς τα μέλη που είναι υπεύθυνα για παραβιάσεις και έχουν προκαλέσει αποδεδειγμένες ζημίες ή οικονομικές απώλειες στο Σωματείο.

Οι όροι επανεισδοχής μετά την εκδίωξη, εάν υπάρχουν, θα αναφέρονται στην ειδοποίηση εκδίωξης.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή