ΠΙΣΩ
Εταιρικά Μέλη ΗΑΕΕ

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (HEnEx S.A.) διαχειρίζεται τις Ενεργειακές Αγορές φυσικής παράδοσης και τις Ενεργειακές Χρηματοοικονομικές Αγορές σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4512/2018 και τις κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις του.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (HEnEx) είναι μέρος του Ομίλου Ανταλλαγής Ενέργειας (όμιλος EnEx) και ιδρύθηκε στις 18 Ιουνίου 2018 ως απόσπασμα από τον κλάδο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΛΑΓΙΕ Α.Ε.. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε για περισσότερο από μια δεκαετία, το HEnEx έχει οριστεί από την Ελληνική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ως Διορισμένος Διαχειριστής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΝΕΜΟ) και διαχειρίζεται την ελληνική μελλοντική αγορά, ενώ εργάζεται για τη δημιουργία μιας ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μιας αγοράς παραγώγων ενέργειας. Το HEnEx είναι επίσης υπεύθυνο για την οργάνωση και λειτουργία των ελληνικών αγορών φυσικού αερίου και περιβάλλοντος. Η θυγατρική του, EnEx Clearing House S.A. (EnExClear), παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης και διακανονισμού.

Το HEnEx έχει δεσμευτεί να παρέχει υψηλής ποιότητας, διαφανείς και αμερόληπτες υπηρεσίες σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, εργαζόμενοι προς το μοντέλο-στόχο της ΕΕ και σύζευξη της αγοράς του με γειτονικές χώρες. Για το σκοπό αυτό, το HEnEx έχει γίνει πλήρες μέλος της πρωτοβουλίας Price Coupling of Regions. »

 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ HAEE
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι.
Πατήστε εδώ για να κάνετε log-in.
Προστέθηκε
Πληρωμή