25 Αύγουστος 2019
16th IAEE European Conference 2019 | Διεθνές Συνέδριο
Σχολή Οικονομικών, Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα
from 25/08/2019, 09:00 to 28/08/2019, 18:00

Οι αγορές ενέργειας γίνονται όλο και πιο πολύπλοκες. Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρούμε τεράστιες αλλαγές στα βασικά χαρακτηριστικά του κλάδου που προκαλούνται από την πολιτική και την τεχνολογική εξέλιξη, και απαιτούν επανασχεδιασμό των αγορών. Οι κλιματικές πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην αλλαγή του ενεργειακού μίγματος. Οι πρόσφατες αλλαγές στις γεωπολιτικές σχέσεις με τους εταίρους της ΕΕ κάνουν ακόμα πιο αβέβαιη και πολύπλοκη τη βιομηχανία. Η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία συνεχίζει να κατευθύνεται προς την επίτευξη ενός ανταγωνιστικού, ασφαλούς και βιώσιμου ενεργειακού συστήματος, το οποίο απαιτεί τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα με αυξημένη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.

16th IAEE European Conference 2019

Κεντρικό θέμα του Συνεδρίου θα αποτελεί η αξιολόγηση των επιπτώσεων και ο προσδιορισμός των κύριων προκλήσεων για όλα τα ενεργειακά στοιχεία: το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να σχεδιαστεί μια βιώσιμη πολιτική για την ακόλουθη δεκαετία. Το κύριο ερώτημα που πρέπει να εξεταστεί είναι το εξής: Έχουμε μάθει μέσα από τις εμπειρίες μας πώς να σχεδιάζουμε αποτελεσματικές πολιτικές για την επόμενη δεκαετία σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους - καταναλωτές, τις εταιρείες και τις εκάστοτε κυβερνήσεις;