Ανασκόπηση του Ελληνικού Ενεργειακού Τομέα: Ανάλυση και Προτάσεις Πολιτικής
Ανασκόπηση του Ελληνικού Ενεργειακού Τομέα: Ανάλυση και Προτάσεις Πολιτικής
ΘΕΜΑ: Ενέργεια; Ελλάδα; Πολιτική
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

Δωρεάν για τα μέλη της HAEE
Συνδεθείτε για να πάρετε την προσφορά
ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ: 2019

ΜΟΡΦΗ: PDF

ΣΕΛΙΔΕΣ: 26

PDF DOWNLOAD | EXECUTIVE SUMMARY

 

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
PDF - άδεια για 1 χρήστη
62 €
PDF - άδεια για 5 χρήστες
272,8 €
PDF - άδεια για 10 χρήστες
496 €
PDF - Απεριόστοι χρήστες
744 €
Ανασκόπηση του Ελληνικού Ενεργειακού Τομέα: Ανάλυση και Προτάσεις Πολιτικής
ΘΕΜΑ: Ενέργεια; Ελλάδα; Πολιτική
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ:

Δωρεάν για τα μέλη της HAEE
Συνδεθείτε για να πάρετε την προσφορά

Διανύουμε μια ευαίσθητη περίοδο για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα, καθώς, αφενός, οι εθνικές εκλογές προσφέρουν την ευκαιρία για επανευθυγράμμιση της πολιτικής ανεξάρτητα από το κυβερνών κόμμα, ενώ, αφετέρου, παραμένει μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων με επιπτώσεις στην μέλλον της αγοράς. Σημαντικές αλλαγές στο χώρο της ενέργειας έχουν δρομολογηθεί με την απελευθέρωση της αγοράς της Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου, με τις φιλόδοξες ιδιωτικοποιήσεις κρατικών εταιρειών ενέργειας αλλά και με τους στόχους που έχουν τεθεί από τους Ευρωπαϊκούς φορείς στο πλαίσιο της επίτευξης του targetmodel στη χώρα μας. Παράλληλα, η προοπτική εγχώριων και ξένων επενδύσεων παρουσιάζεται ολοένα και πιο αισιόδοξη.

Με βάση τα παραπάνω, η Ελληνική Εταιρία Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE) αποφάσισε ότι θα ήταν σκόπιμο να εκδώσει τη συγκεκριμένη δημοσίευση και να προχωρήσει σε μια εις βάθος ανάλυση του τι συμβαίνει σήμερα στον ενεργειακό τομέα, πώς οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με τις ευρύτερες τάσεις και να αναδείξει τις επερχόμενες προκλήσεις που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Επιπλέον, η HAEE περιλαμβάνει τις δικές της προτάσεις για καθέναν από τους τομείς του ενεργειακού τομέα (Ενεργειακό Χρηματιστήριο, Αγορά Ηλεκτρισμού, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Φυσικό Αέριο, Ενεργειακή Απόδοση και Πετρέλαιο).

Η δημοσίευση έρχεται κατά τη διάρκεια της τελικής ευθείας για το 2020, δηλαδή το έτος κατά το οποίο θα ολοκληρωθούν οι πρώτοι δεκαετείς στόχοι που έχουν τεθεί από την ΕΕ και την Ελλάδα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τις εκπομπές CO2. Ως εκ τούτου, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει επανεξέταση της πορείας του ενεργειακού τομέα σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους στόχους του 2030 και τον εθνικό ενεργειακό προγραμματισμό. Συγκεκριμένα, οι εθνικοί στόχοι που έχουν τεθεί για το 2030 είναι οι εξής:

  • Μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990)
  • Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 32%
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά τουλάχιστον 32,5% (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990).
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΟΥ (0)
Eπιλογή Πακέτου
PDF - άδεια για 1 χρήστη
PDF - άδεια για 5 χρήστες
PDF - άδεια για 10 χρήστες
PDF - Απεριόστοι χρήστες
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΚΑΛΑΘΙ