4ο Διεθνές Συνέδριο της ΗΑΕΕ για την Ενέργεια, 6-8 Μαΐου 2019, Αθήνα

Με διεθνείς συμμετοχές το 4ο Συνέδριο της ΗΑΕΕ για την Ενέργεια

Την άνοιξη του 2019 θα πραγματοποιηθεί το 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ενέργεια της ΗΑΕΕ με τίτλο "Energy Transition IV SE Europe and beyond", με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κομισιόν, φορέων, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων της αγοράς από τον κλάδο της Ενέργειας και της Οικονομίας.

4ο Διεθνές Συνέδριο της ΗΑΕΕ για την Ενέργεια, 6-8 Μαΐου 2019, Αθήνα

Πρόκειται για τη συνέχεια μιας σειράς από επιτυχημένα συνέδρια, τα οποία διοργανώνει η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) κατά την τελευταία πενταετία στην Αθήνα και η τέταρτη αυτή διοργάνωση θα αποτελέσει βήμα συζήτησης για τις νέες προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης.

Όπως σε όλες τις διοργανώσεις, το Συνέδριο υποστηρίζεται από τη Διεθνή Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΙΑΕΕ), από Υπουργεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, επιμελητήρια που προωθούν τις διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών, πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, πρεσβείες και μεγάλους ενεργειακούς ομίλους και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν papers φοιτητών σχετικά με την ενέργεια και την οικονομία και στοχευμένες εργασίες με επίκεντρο την Ελλάδα, τη ΝΑ Ευρώπη και τη θέση τους στο νέο περιβάλλον της ενεργειακής μετάβασης.