Συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα

Συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα, η οποία θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο στη χάραξη του ενεργειακού σχεδιασμού. Στην Επιτροπή θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι κρατικών, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, καθώς και εκπρόσωποι της αγοράς, με σκοπό την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου και την παροχή προτάσεων για τη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Συστάθηκε η Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα