Νέα με τη ματιά της ΗΑΕΕ
 
Νέα με τη ματιά της ΗΑΕΕ
ΔΕΗ: Πέρασε το νομοσχέδιο για την πώληση των μονάδων
Δεκτό έγινε, κατά πλειοψηφία, το νομοσχέδιο «Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στην ονομαστική ψηφοφορία που ζητήθηκε επί της αρχής, «ναι» ψήφισαν 151 από τους 275 βουλευτές που ήταν παρόντες.
Ο κ. Σταθάκης επανάλαβε την πρόθεση εξαίρεσης των υδροηλεκτρικών από την πώληση και αναφερόμενος στα υδροηλεκτρικά, σημείωσε ότι «ακούω με δέος όλα αυτά που λέτε για τα υδροηλεκτρικά. Διαπραγματευόμαστε απ’ ό,τι φαίνεται, γιατί αλλιώς τα υδροηλεκτρικά θα ήταν μέσα».
Με τρεις τροπολογίες το Υπουργείο επιχείρησε να διασφαλίσει τα εργασιακά καθώς οι συλλογικές συμβάσεις «μεταφέρονται» στο νέο καθεστώς που θα προκύψει. Συγκεκριμένα, στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του σχεδίου νόμου μετά τις λέξεις «ΔΕΗ Α.Ε.» προστίθεται η φράση «όπως οι ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας». Και αμέσως μετά προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόμο, ισχύουν ως προς την απόσχιση των κλάδων και τη μεταφορά των εργαζομένων οι όροι του π.δ. 178/2002 σε σχέση με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων».
Παράλληλα, ενσωματώνεται η υποχρέωση παροχής τηλεθέρμανσης από την πλευρά των νέων επενδυτών. Η δέσμευση για τους νέους ιδιοκτήτες προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του σχεδίου νόμου. Μετά τη λέξη «υποχρέωση» προστίθεται η φράση «συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων τροφοδοσίας πόλεων και οικισμών με θερμική ενέργεια για λειτουργία των τηλεθερμάνσεων».
Η τρίτη σημαντική αλλαγή αφορά το λιγνιτόσημο, τον τοπικό πόρο τον οποίο πληρώνει η λιγνιτική παραγωγή, ο οποίος αυξάνεται από 1,20 ευρώ, όπου ήταν η αρχική πρόβλεψη, στο 1,40 ευρώ. 

 

Η κοινοπραξία των εταιρειών «Snam S.p.A.», «Enagás Internacional S.L.U.» και «Fluxys S.A. προτιμητέος επενδυτής για τον ΔΕΣΦΑ
Με την τελευταία βελτιωμένη προσφορά της να φθάνει τα 535 εκατ. ευρώ η κοινοπραξία των εταιρειών «Snam S.p.A.», «Enagás Internacional S.L.U.» και «Fluxys S.A.» αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για το 66% του ΔΕΣΦΑ από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, που συνεδρίασε την Πέμπτη, 26 Απριλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ, που κατέχουν το 35% από το 66% του ΔΕΣΦΑ που πωλείται, επίσης αποδέχθηκε την ανωτέρω προσφορά, ενώ στο αμέσως προσεχές διάστημα η εν λόγω απόφαση θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε συμβατικά κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές.
Σημειώνεται ότι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι ενήργησαν η Alantra Greece Corporate Advisors S.A. και η Alpha Bank A.E. και ως νομικοί σύμβουλοι η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και οι νομικές εταιρίες Clifford Chance LLP και Holman Fenwick Willan LLP.

 

Ξεκίνησε ο διαγωνισμός για την πώληση του 50,01% των ΕΛΠΕ 
Ξεκίνησε ο διεθνής διαγωνισμός για την από κοινού πώληση με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) στα ΕΛΠΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΑΙΠΕΔ.
Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, το αργότερο μέχρι τις 18 Μαΐου 2018. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμμετάσχουν στη Β΄ Φάση.
Στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ΕΛΠΕ μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.
Βάσει της προκήρυξης, ο υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να έχει κεφαλαιοποίηση τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ σε περίπτωση εισηγμένης εταιρείας, ή να διαχειρίζεται κεφάλαια αξίας τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη επενδυτική εμπειρία στον τομέα του πετρελαίου - φυσικού αερίου τουλάχιστον τριών ετών.
Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το ΤΑΙΠΕΔ «Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους σταθμούς στο πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων».

 

Έργο στη Νιγηρία αναλαμβάνει η ΜΕΤΚΑ
Στην υπογραφή συμφωνίας για την πρώτη φάση του προγράμματος Energizing Education, προχώρησαν η θυγατρική της METKA, Power West Africa, και η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Νιγηρίας, όπως ανακοίνωσε η Μυτιληναίος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τεχνολογία και η καινοτομία «συναντούν» την εκπαίδευση και στην περίπτωση της Νιγηρίας, «φωτίζουν» πανεπιστήμια. Η Μυτιληναίος είναι περήφανη που μπορεί και προσφέρει λύσεις σε χώρες και ιδρύματα με σημαντικές ενεργειακές ανάγκες, γι' αυτό και βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της θυγατρικής της METKA Power West Africa και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Νιγηρίας για την πρώτη φάση του προγράμματος Energizing Education. Μία πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Ενέργειας, Έργων και Οικισμού και υλοποιήθηκε από τον Οργανισμό Ηλεκτροδότησης Αγροτικών Περιοχών (REA), με στόχο την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας σε μια σειρά ομοσπονδιακών πανεπιστημίων και πανεπιστημιακών νοσοκομείων σε όλη τη Νιγηρία.
Η METKA West Africa υπέγραψε συμφωνία για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών μελέτης, προμήθειας και κατασκευής (EPC) σε τέσσερα πανεπιστήμια, η οποία συμπεριλαμβάνει τις μονάδες παραγωγής ενέργειας, τον οδικό φωτισμό και τα εκπαιδευτικά κέντρα, καθώς επίσης και τις υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης. Το αποτέλεσμα θα βοηθήσει πολλούς φοιτητές να έχουν μια ποιοτική ακαδημαϊκή ζωή και ευκαιρίες για το μέλλον.

 

Πτώση στην αγορά καυσίμων
Πτώση σημείωσαν οι πωλήσεις καυσίμων κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε συνέχεια της υποχώρησης του 2017, ενώ οι ελπίδες για ανάκαμψη της αγοράς επαφίενται αφενός στον τουρισμό και αφετέρου στα μέτρα για περιορισμό της παράνομης διακίνησης.
Όπως ανέφεραν παράγοντες του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΣΕΕΠΕ), η κατανάλωση καυσίμων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 μειώθηκε κατά 11%, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση του πετρελαίου θέρμανσης, λόγω των καλών καιρικών συνθηκών. Αντίθετα, τα καύσιμα κίνησης κρατήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα με οριακή αύξηση. Όπως εξηγούσαν ωστόσο οι ίδιες πηγές, η βάση σύγκρισης (δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2017) είναι ιδιαίτερα χαμηλή καθώς στα τέλη του 2016, ενόψει αύξησης της φορολογίας, πολλοί καταναλωτές προχώρησαν σε αποθεματοποίηση καυσίμων με αποτέλεσμα οι πωλήσεις το επόμενο διάστημα να είναι χαμηλές.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η ελληνική αγορά καυσίμων κατά τη διάρκεια της κρίσης έχει συρρικνωθεί κατά 40%, από 11,4 εκατ. μετρικούς τόνους το 2009 σε 7.000 το 2017. Η μεγαλύτερη πτώση, άνω του 60%, καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, η κατανάλωση του οποίου έπεσε στο 1,1 εκατ. μ.τ. από 3,3 το 2009, καθώς οι καταναλωτές λόγω κόστους στράφηκαν σε εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης. Στο 40% κυμαίνεται η πτώση στις βενζίνες (από 4 εκατ. σε 2,33 εκατ.) ενώ καλύτερη είναι η εικόνα για το ντίζελ θέρμανσης όπου η πτώση περιορίστηκε στο 10% (από 2,83 εκατ. σε 2,55).