Η Ελλάδα θα έχει ενεργειακές κοινότητες

Ο νόμος για τις ενεργειακές κοινότητες ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή προσφέροντας τη δυνατότητα σε πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικούς φορείς να αποκτήσουν ενεργή εμπλοκή στη διαδικασία μετασχηματισμού του ενεργειακού συστήματος της χώρας.

Βασικοί στόχοι του νόμου είναι η υποστήριξη της καινοτομίας, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, η ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ και της αυτοπαραγωγής, η μείωση του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έχουν ετοιμάσει χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις δήμων, περιφερειών, αλλά και άλλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού. 

Παραδείγματα ενεργειακής κοινότητας:

Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές των διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας ή επιχειρηματίες (π.χ ξενοδόχοι) σε τουριστικές περιοχές μπορούν να δημιουργήσουν ενεργειακή κοινότητα, προκειμένου να εγκαταστήσουν ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ή και μία ανεμογεννήτρια σε ένα ακίνητο που μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε κάποια άλλη περιοχή και να εφαρμόσουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό. Παράλληλα, δήμοι σε συνεργασία μπορούν να εγκαταστήσουν ΑΠΕ και να εφαρμόσουν εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με τις καταναλώσεις τους και καταναλώσεις ευάλωτων καταναλωτών ή πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

Η Ελλάδα θα έχει ενεργειακές κοινότητες