ΑΔΜΗΕ: Τα οφέλη από την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών

Οι διασυνδέσεις των νησιών με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο του ενεργειακού σχεδιασμού, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον ΑΔΜΗΕ να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, από τις διασυνδέσεις προκύπτουν σημαντικά κοινωνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Οδηγούν στη δραστική μείωση των ΥΚΩ που επιβαρύνουν τους καταναλωτές όλης της χώρας (και που ανέρχονται σήμερα σε 600-800 εκατ. ευρώ ετησίως), λόγω της μείωσης του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και αλλάζουν ριζικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας, όχι μόνο δια της παύσης λειτουργίας των συμβατικών σταθμών παραγωγής, αλλά και δια της αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ.

ΑΔΜΗΕ: Τα οφέλη από την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών

Τα οφέλη αυτά γίνονται άμεσα αισθητά, καθώς από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μιας νέας διασύνδεσης, εξαλείφεται ουσιαστικά το κόστος της κατανάλωσης καυσίμου για τη λειτουργία των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής που τίθενται σε εφεδρεία, το οποίο αποτελεί βασική συνιστώσα του κόστους ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, η όποια αύξηση στα τιμολόγια του ΑΔΜΗΕ από το 2019 και μετά (καθώς για φέτος αναμένεται οριακή μείωσή τους) συνιστά μια επιβάρυνση για τα νοικοκυριά, η οποία είναι κατά πολύ μικρότερη από το όφελος που θα προκύψει από την αντίστοιχη μείωση των ΥΚΩ, με αδιαπραγμάτευτα θετικό πρόσημο για τον τελικό καταναλωτή. Και αυτό διότι, όπως μπορεί ο καθένας να διαπιστώσει, εξετάζοντας τις επιμέρους χρεώσεις σε έναν λογαριασμό ρεύματος, τα τέλη χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς είναι πολύ χαμηλότερα από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τις ΥΚΩ, που θα μειωθούν με την ολοκλήρωση των νέων διασυνδέσεων.

Όσον αφορά στην Α’ Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, οι Σταθμοί Παραγωγής στη Σύρο και την Πάρο «έσβησαν» και μέσα στον Απρίλιο θα ακολουθήσει και η Μύκονος. Ηδη, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της εν λόγω διασύνδεσης (διά της οποίας έντεκα κυκλαδίτικα νησιά ηλεκτροδοτούνται πλέον από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας), προκύπτει όφελος της τάξης των 80 εκατ. ευρώ, το οποίο θα περάσει άμεσα στους καταναλωτές.

Τα οφέλη θα μεγιστοποιηθούν με την ολοκλήρωση και της Β’ και Γ’ Φάσης, το 2019 και 2020 αντίστοιχα. Το 2020 προγραμματίζεται η περάτωση της «μικρής» διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο,  η οποία – σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μελέτες κόστους-οφέλους - οδηγεί σε ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 215 εκατ. ευρώ από το επόμενο έτος, που «μεταφράζεται» σε περαιτέρω μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ. Μια ακόμη παράμετρος, που συχνά αγνοείται, είναι οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί για τις ώρες λειτουργίας των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, που ενεργοποιούνται στα αμέσως επόμενα έτη και που εγκυμονούν οικονομικούς κινδύνους για τη χώρα, υπαγορεύοντας την περαιτέρω προώθηση τέτοιων διασυνδέσεων.

Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι οι φάσεις Διασύνδεσης των Κυκλάδων αλλά και η Διασύνδεση της Κρήτης έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι ανάγκες για διατήρηση σε καθεστώς εφεδρείας των Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής. Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ - που υλοποιεί τα έργα των διασυνδέσεων - στηρίζεται στα πορίσματα των μελετών κόστους - οφέλους, τι οποίες εκπονούν οι κοινές ομάδες εργασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και των Διαχειριστών των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής (ΡΑΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ). Εκεί αναλύονται όλες οι επιλογές για την ενεργειακή επάρκεια των νησιών και επιλέγεται η πιο συμφέρουσα οικονομικά για το σύνολο των καταναλωτών. Αυτά τα πορίσματα εξειδικεύει ο ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν περαιτέρω τα οφέλη για το σύνολο των καταναλωτών της χώρας.