Έτος ορόσημο το 2018 για τα μεγάλα έργα φυσικού αερίου

Έτος εξελίξεων για τα μεγάλα έργα φυσικού αερίου (Φ.Α) στα οποία εμπλέκεται η Ελλάδα, αναμένεται να είναι το 2018, ενώ οι νέες υποδομές θα συντελέσουν στην ασφάλεια του εφοδιασμού της Ευρώπης και της ΝΑ Μεσογείου σε μια περίοδο όπου η εξάρτηση των κρατών της ΕΕ από το φυσικό αέριο αναμένεται να αυξηθεί. Ποια είναι όμως τα μεγάλα έργα στα οποία εμπλέκεται η Ελλάδα;

 

Έτος ορόσημο το 2018 για τα μεγάλα έργα φυσικού αερίου

Ο αγωγός TAP

Ο Αδριατικός Αγωγός ΤΑP αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Νοτίου Διαδρόμου, ο οποίος αναμένεται να λειτουργήσει το 2020. Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την περιοχή της Κασπίας, μέσω της Ελλάδας και της Αλβανίας και δια μέσου της Αδριατικής Θάλασσας, στη νότια Ιταλία και περαιτέρω στη ∆υτική Ευρώπη. Το έργο διαθέτει τη δυνατότητα επέκτασης της μεταφορικής του ικανότητας από 10 σε 20 δισ. κυβικά μέτρα ετησίως.

Ο αγωγός, μήκους 870 χιλιομέτρων, θα ενώνει το κοίτασμα Shah Deniz II με την Ιταλία, διασχίζοντας τη Γεωργία, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θάλασσα. Στους μετόχους του TAP περιλαμβάνονται ο αζέρικος ενεργειακός όμιλος Socar, η BP και ο ιταλικός όμιλος αερίου Snam.

Ο αγωγός East Med

Ο αγωγός East Med, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Ισραήλ στην Ευρώπη, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2025.

Ο σχεδιαζόμενος αγωγός των 2.000 χιλιομέτρων θα συνδέσει τα κοιτάσματα αερίου, κοντά στο Ισραήλ και την Κύπρο, με την Ελλάδα και πιθανόν με την Ιταλία, με κόστος έως 6 δισ. ευρώ.

Ο αγωγός περιλαμβάνεται στη λίστα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα Έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest), βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 347/2013.

Με βάση τις μελέτες, η σχεδιαζόμενη δυναμικότητα του αγωγού θα είναι 10 δισ. κ.μ. Φ.Α. ετησίως, με δυνατότητα να ανέλθει στα 16 δισ. κ.μ.

Εντός του 2018 αναμένεται η υπογραφή των όρων σχετικής διακρατικής συμφωνίας ενώ πρόσφατα οι Υπουργοί Ενέργειας της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ισραήλ και ο Πρέσβης της Ιταλίας στην Κύπρο, Αντρέα Καβαλάρι, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας αναφορικά με τον αγωγό.

Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB)

Ένα πολλά υποσχόμενο έργο αποτελεί ο αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), η κατασκευή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει το 2018, ενώ η έναρξη της εμπορικής του λειτουργίας τοποθετείται το 2020.

Το έργο αποτελείται από έναν αγωγό μήκους περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας), καθώς και τις αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (Μετρητικοί Σταθμοί, βανοστάσια, Κέντρο Λειτουργίας). Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στη Stara Zagora αντίστοιχα, συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου Ελλάδος και Βουλγαρίας, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της αντίστροφης ροής (reverse flow).

Προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου της τάξης των 3 δισ. κυβ. μέτρων Φ.Α. ετησίως, με δυνατότητα αύξησής τους στα 5 δισ. κυβ. μέτρα φ. α. ετησίως με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης.