ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ως μέλος της HAEE, θα λάβετε ηλεκτρονικά το IAEE Newsletter και το περιοδικό Economics of Energy & Environmental Policy .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


ΠΛΗΡΩΜΗ
Καταχωρίστε έναν αριθμό.


Πρόκειται να εγγραφείτε ως ατομικό μέλος στην Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) .
Το συνολικό ποσό της συνδρομής ανέρχεται σε 170 €
Μπορείτε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας μέσω του PayPal είτε μέσω του Wire Transfer .
Δείτε παρακάτω λεπτομερώς το συνολικό ποσό της συνδρομής:
Πληρωμή έτους 120 €
Κόστος Εγγραφής 50 €
Εθελοντική Συνεισφορά
Σύνολο 170 €
ΜΟΡΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Θεσμικά μέλη θεωρούνται:
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Περιφερειακές Αρχές, Επιμελητήρια, Κυβερνητικοί Οργανισμοί κλπ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ως μέλος της HAEE, θα λάβετε ηλεκτρονικά το IAEE Newsletter και το περιοδικό Economics of Energy & Environmental Policy .

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
Φυσικό Μέλος - Εκπρόσωπος Νομικού Μέλους #1
Φυσικό Μέλος - Εκπρόσωπος Νομικού Μέλους #2
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


ΠΛΗΡΩΜΗ

Καταχωρίστε έναν αριθμό.


Θα εγγραφείτε ως εταιρικό μέλος της Ελληνικής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) .
Το ποσό της συνδρομής ανέρχεται σε 3000 €.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας μέσω του PayPal είτε μέσω του Wire Transfer .
Δείτε παρακάτω λεπτομερώς το συνολικό ποσό της συνδρομής:
Πληρωμή έτους 2500 €
Κόστος Εγγραφής 500 €
Εθελοντική Συνεισφορά
Σύνολο 500 €
ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ως μέλος της HAEE, θα λάβετε ηλεκτρονικά το IAEE Newsletter και το περιοδικό Economics of Energy & Environmental Policy .

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ


ΠΛΗΡΩΜΗ
Καταχωρίστε έναν αριθμό.


Πρόκειται να εγγραφείτε ως φοιτητικό μέλος στην Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) .
Το συνολικό ποσό της συνδρομής ανέρχεται σε 80 €
Μπορείτε να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας μέσω του PayPal είτε μέσω του Wire Transfer .
Δείτε παρακάτω λεπτομερώς το συνολικό ποσό της συνδρομής:
Πληρωμή έτους 50 €
Κόστος Εγγραφής 30 €
Εθελοντική Συνεισφορά
Σύνολο 80 €