22 Μάρτιος 2018
1st EcoMobility Conference | Εθνικό Συνέδριο
Κήπος Ζαππείου, Αθήνα 105 57
from 10:00 to 17:00
Συνέδριο για την εναλλακτική μετακίνηση, το θεσμικό πλαίσιο για το φυσικό αέριο και την ηλεκτροκίνηση, τις υποδομές, τις επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη συμβολή των εναλλακτικών καυσίμων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων διοργάνωσαν στις 22 Μαρτίου 2018 στην Αίγλη Ζαππείου (αίθουσα «Ολυμπία») η Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE) – επίσημη θυγατρική της Διεθνούς Ένωσης για την Ενεργειακή Οικονομία και το insider.gr.

Το συνέδριο “1st EcoMobility Conference 2018” τελέσθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποσκοπούσε στην παρουσίαση των εξελίξεων στην ηλεκτροκίνηση και την αεριοκίνηση στο θεσμικό πλαίσιο, τις υποδομές και τις επενδύσεις, στην προβολή λύσεων για τις επιχειρήσεις που στρέφονται στα εναλλακτικά καύσιμα για τη μεταφορά ατόμων και εμπορευμάτων ενώ έδωσε το έναυσμα να τοποθετηθούν οι φορείς της αγοράς, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι αρμόδιοι λήψης αποφάσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη του κλάδου.

1st EcoMobility Conference

Σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει τις εξελίξεις στα εναλλακτικά καύσιμα (ηλεκτροκίνηση, φυσικό αέριο κλπ) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις υποδομές και τα μέσα χρηματοδότησης για τις εναλλακτικές μεταφορές. Επιπλέον, ανέδειξε τις πρωτοβουλίες των φορέων, τα πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες οδηγούς, τις περιβαλλοντικές διαστάσεις, τις τάσεις του κλάδου στην Ελλάδα, καθώς και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο.