7 Σεπτέμβριος 2018
SOUTHEAST EUROPE ENERGY FORUM | Διεθνές Συνέδριο
MET Hotel, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου, 2018

Το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) διοργανώνουν το SOUTHEAST EUROPE ENERGY FORUM, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο ΜET στη Θεσσαλονίκη.

SOUTHEAST EUROPE ENERGY FORUM

Το Forum θα έχει ως επίκεντρο την ενέργεια και τη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των γειτονικών χωρών και θα λάβει χώρα μία ημέρα πριν από την επίσημη έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως είναι γνωστό, τιμώμενη χώρα στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι οι ΗΠΑ και μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν και τα θέματα της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής στον ενεργειακό τομέα. Το παρών θα δώσουν εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας της Ελλάδας, των ΗΠΑ και των γειτονικών κρατών όπως είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία.

Στο φόρουμ θα αναλυθούν θέματα τα οποία περιστρέφονται γύρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τον μετασχηματισμό της αγοράς ενέργειας και το ρόλο των κρατών της ΝΑ Ευρώπης για την ενεργειακή ασφάλεια και τη χάραξη μιας ενεργειακής στρατηγικής λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα νέα δεδομένα που θέτει η περιφερειακή ευρωπαϊκή στρατηγική, η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, οι υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), τα έξυπνα δίκτυα, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο κλάδος της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, οι περιφερειακές συμμαχίες κλπ.

Μεταξύ των θεμάτων που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν είναι:

  • Γεωστρατηγικές και γεωπολιτικές αντιλήψεις σχετικά με την ενέργεια στη ΝΑ Ευρώπη
  • Η σημασία της ανάπτυξης ενός ενεργειακού σχεδίου για την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης
  • Το μέλλον του φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη - Διασυνδέσεις, τερματικοί σταθμοί & LNG
  • Ο κεντρικός ρόλος της πετρελαϊκής βιομηχανίας στη διαμόρφωση των οικονομιών της ΝΑ Ευρώπης | Αποθεματικά & γεωτρήσεις
  • Στρατηγικές για την ανανεώσιμη ενέργεια για την αειφόρο ανάπτυξη
  • Έξυπνα δίκτυα: Το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για τις επόμενες δεκαετίες
  • Περιφερειακές συμμαχίες και συνεργασίες

Κατά τη διάρκεια του Forum θα παρουσιαστούν σκέψεις, ιδέες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα και οι γειτονικές χώρες θα μπορέσουν να εκμεταλλευτούν καλύτερα τις γεωγραφικές τους θέσεις και θα αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους ενεργειακούς πόρους για να εξασφαλίσουν πιο αξιόπιστο, αυτόνομο και περιβαλλοντικά βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη ΝΑ Ευρώπη.