Το τριήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε ξεπερνώντας κάθε προσδοκία, με συμμετοχή άνω των διακοσίων πενήντα ειδικών από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας πάνω από 25 εθνικότητες (Ελλάδα, ΗΠΑ, Γερμανία, Βέλγιο, Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδία, Καναδά, Χιλή κλπ).

2nd HAEE International Conference: The landscape in the new era of energy transition: Challenges, investment opportunities and technological innovations

Κατά τη διάρκειά του παρουσιάστηκαν πάνω από 80 εργασίες ακαδημαϊκών και αναλυτών οι οποίες παρείχαν τις πληροφορίες που αναζητεί ο κάθε επενδυτής, επιχειρηματίας και διαμορφωτής της ενεργειακής πολιτικής.

Ακόμη, 50 και πλέον κορυφαίοι ειδικοί της ενέργειας, στελέχη ιδιωτικών και κρατικών εταιρειών, ακαδημαϊκοί, πολιτικοί και εκπρόσωποι κλαδικών ΜΜΕ ,από το εξωτερικό και την Ελλάδα, ανέλυσαν και πρότειναν λύσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ενεργειακών δυνατοτήτων της χώρας μας, μέσα από τις τοποθετήσεις τους αλλά και από τον διάλογο με το κοινό, σε πάνω από 10 συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης.

Αμέσως μετά τη λήξη του συνεδρίου το διοικητικό συμβούλιο της ΗΑΕΕ ξεκίνησε την διαδικασία της ενημέρωσης του διεθνούς δικτύου παραρτημάτων της μητρικής ΙΑΕΕ ανά τον κόσμο, μέσω της προώθησης κατάλληλου υλικού στα διεθνή και εθνικά συνέδριά τους και στα κυκλώματα ενεργειακών παραγόντων που ανήκουν στους  κύκλους επαφών τους στις διάφορες χώρες.

Με τον τρόπο αυτό, τα αποτελέσματα του συνεδρίου βρίσκονται σε μόνιμη βάση στη διάθεση της παγκόσμιας ενεργειακής κοινότητας και η ΗΑΕΕ επιβεβαιώνεται ως το πλέον αποτελεσματικό εργαλείο για την ενημέρωση της διεθνούς ενεργειακής κοινότητας σε ότι αφορά τις εξελίξεις στην Ελλάδα.

Ήδη ομάδα  ειδικευμένων συνεργατών εργάζεται για την μεθοδική καταγραφή, ταξινόμηση και ιεράρχηση των θέσεων και προτάσεων που διατυπώθηκαν στο συνέδριο σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της Ελλάδας, το ρόλο των κρατικών και ιδιωτικών ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων και τις συνέργειες των ελληνικών εταιρειών με εταιρείες του εξωτερικού.

Ταυτόχρονα, μια δεύτερη ομάδα συγκρίνει τα αποτελέσματα των εργασιών της πρώτης ομάδας με την εφαρμοζόμενη στην πράξη ελληνική ενεργειακή πολιτική και δράση των εταιρειών και εντοπίζει τα κενά αλλά και τα κοινά ενδιαφέροντα και ρεαλιστικές δυνατότητες για συνεργασίες που έχουν οι ελληνικές με τις αντίστοιχες ξένες εταιρείες.

Τα πορίσματα στα οποία θα καταλήξουν οι ομάδες εργασίες της ΗΑΕΕ θα επικοινωνηθούν μέσω των παραρτημάτων της ΙΑΕΕ παγκοσμίως, ως συγκεκριμένες ολοκληρωμένες προτάσεις για κοινοπρακτικές δραστηριότητες στον ελληνικό χώρο, γεγονός που θα διευκολύνει τους ξένους επενδυτές να προγραμματίσουν καλύτερα τις μελλοντικές κινήσεις τους, προς όφελος της φυσικά της Ελλάδας.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προβολή των οικονομικών και δημοσιογραφικών υποστηρικτών του συνεδρίου στο εξωτερικό, οι οποίοι παρουσιάζονται σαν οι πλέον κατάλληλοι για διεθνείς συνεργασίες ελληνικοί οργανισμοί, όχι μόνο στο χώρο της ενέργειας, αλλά και στον ευρύτερο χώρο των ξένων επενδύσεων.

Επιπλέον, η ΗΑΕΕ προσφέρεται να βοηθήσει τα μέλη της και τους εταιρικούς υποστηρικτές της να λάβουν μέρος στα διεθνή και εθνικά συνέδρια των μελών του ΙΑΕΕ στις διάφορες χώρες και να έλθουν σε επαφή με ενδιαφερόμενα μέρη, ή ακόμη και να οργανώσει για λογαριασμό τους εκδηλώσεις κάθε είδους στο χώρο της ενέργειας στο εξωτερικό.