Εταιρικά Μέλη
Boston Consulting Group Hellas

Η Boston Consulting Group (BCG) έχει παρουσία σε περισσότερες από 90 πόλεις σε 50 χώρες, με περισσότερους από 16.000 υπαλλήλους, 900 εταίρους και 20.000 απόφοιτους. Σήμερα, στην έκτη δεκαετία του, ο Όμιλος συνεχίζει όχι μόνο να αναπτύσσεται αλλά και να αναζητά συνεχώς νέες μεθόδους ανάπτυξης,  με το ίδιο πάθος του ιδρυτή της BSG, Bruce Henderson.

"Ενώνουμε τους σωστούς ανθρώπους για να αμφισβητήσουμε την εδραιωμένη σκέψη, εργαζόμαστε με τους πελάτες μας για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον με δυνατότητες που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιτύχουν βιώσιμα οφέλη.

GASTRADE S.A.

Η GASTRADE Α.Ε. είναι μία εταιρεία κοινής ωφέλειας που έχει σαν σκοπό της την ανάπτυξη, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση συστημάτων φυσικού αερίου με τρόπο ασφαλή, επαρκή, αξιόπιστο και οικονομικά αποδοτικό. Η GASTRADE A.E. μελετά, σχεδιάζει, κατασκευάζει, λειτουργεί και εκμεταλλεύεται τις αναγκαίες υποδομές για την παραλαβή, μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου καθώς και για την αποθήκευση, υγροποίηση ή αεριοποίησή του. 

NOSTIRA LTD

Η εταιρεία NOSTIRA δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία καθώς και στη συντήρηση ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας καλύπτοντας ολόκληρο το φάσμα των τεχνοοικονομικών βιώσιμων εφαρμογών ΑΠΕ όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, υδροηλεκτρικά και υβριδικά συστήματα. Η NOSTIRA συνεισφέρει στην διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και την προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό να διατηρηθεί η ισορροπία του πλανήτη μας.

Enel Green Power Hellas SA

Ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2008, είμαστε εταιρεία του Ομίλου Enel που δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και διαχείριση παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, με θυγατρικές εταιρείες στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία, την Αφρική και την Ωκεανία. Η καθαρή ενέργεια που παράγεται από τα πάρκα μας -ικανή για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών εκατομμυρίων οικογενειών σε όλον τον κόσμο- συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη διευκόλυνση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης χωρίς άνθρακα. Διαχειριζόμαστε ένα σύνολο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερο από 40 GW σε περισσότερες από 1.200 μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε 30 χώρες και ένα μείγμα παραγωγής που περιλαμβάνει αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, γεωθερμική ενέργεια και βιομάζα. Συμβάλλουμε σε μια βιώσιμη ανάπτυξη. Κατά την άποψή μας, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού συστήματος σε πολλές χώρες και για την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού: πράγματι, η ευρεία παραγωγή ενέργειας από το νερό, τον ήλιο, τον άνεμο και τη θερμότητα της γης συμβάλλουν σε μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία των εθνών, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε αυξάνοντας ουσιαστικά την εγκατεστημένη μας ισχύ και βελτιστοποιώντας το μείγμα τεχνολογίας σε κάθε χώρα, έτσι ώστε να υπολογίζουμε την εγκατεστημένη ισχύ μιας ενιαίας περιοχής, αξιοποιώντας την επιχειρησιακή εμπειρογνωσία της Enel.

Η Enel Green Power είναι παρούσα στην Ελλάδα με 308 MW εγκατεστημένης ισχύος αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής ενέργειας. Η Enel Green Power Hellas είναι επίσης υπεύθυνη για δύο αιολικά πάρκα στη Βουλγαρία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 42 MW, καθώς και μια σειρά φωτοβολταϊκών σταθμών και αιολικών πάρκων στη Ρουμανία συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 534 MW.

Η Enel Green Power Hellas ενσωματώνει στις στρατηγικές και τις επιχειρηματικές της πρακτικές τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, δίνοντας μεγάλη έμφαση στην ασφάλεια στην εργασία, καθώς και συμβάλλοντας στην ευημερία των εργαζομένων της και των τοπικών κοινωνιών που δραστηριοποιειται.

 

 

PwC Ελλάδα

Με γραφεία σε 158 χώρες και πάνω από 236.000 υπαλλήλους, η PwC είναι ένα από τα κορυφαία δίκτυα επαγγελματικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Η PwC βοηθά οργανισμούς και ιδιώτες να δημιουργήσουν την αξία που αναζητούν, προσφέροντας ποιότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει. 

Στην Ελλάδα, η PwC έχει γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και περισσότερους από 1.000 υπαλλήλους.

ZeniΘ

Η ZeniΘ ιδρύθηκε το 2000 κι έχειε ως κύρια δραστηριότητα την προμήθεια και πώληση φυσικού αερίου & ηλεκτρικής ενέργειας. Καινοτόμες & αξιόπιστες υπηρεσίες για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτήρια. Προσανατολισμός της Εταιρείας είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας, του επαγγελματία και της βιομηχανίας. Μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών, με υπευθυνότητα & σεβασμό προς το περιβάλλον η ΖeniΘ «δίνει ενέργεια» κάθε στιγμή!

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.

Έργο της εταιρείας είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου.

ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών. Με συνεχείς επεκτάσεις των αγωγών φυσικού αερίου, ο όμιλος ΔΕΠΑ φέρνει το φυσικό αέριο κοντά σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας. Με μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας αερίου (μέσω αγωγών και LNG) στηρίζει την επάρκεια και ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει σημαντικές πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να έχει ουσιαστικό ρόλο ως κόμβος διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την Ευρώπη από χώρες με πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περίπου 7,4 εκατομμύρια πελάτες. Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 68% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συμπεριλαμβάνοντας στο ενεργειακό της μείγμα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). 

ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2017 έχοντας το ρόλο της άσκησης των δραστηριοτήτων του Διαχειριστού Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου εντός των γεωγραφικών περιοχών του Νομού Θεσσαλονίκης και περιφέρειας Θεσσαλίας οι οποίες ορίζονται στις υπ’ αριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11819/31.08.2000 (ΦΕΚ Β’ 1086) και Δ1/Γ/Φ7/11818/31.08.2000 (ΦΕΚ Β’ 1087) Υπουργικές Αποφάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ανωτέρω δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται η κατασκευή, η συντήρηση, η λειτουργία, η διαχείριση και η εκμετάλλευση εν γένει του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στις ανωτέρω γεωγραφικές περιοχές, όπως οι ανωτέρω δραστηριότητες προσδιορίζονται στην Άδεια Διανομής και στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, με τη μακρόχρονη παρουσία, την ισχυρή παράδοση και τη συμβολή του στον αναπτυξιακό μετασχηματισμό της χώρας, αλλά κυρίως με τη εμπιστοσύνη των μετόχων, πελατών, καταθετών και εργαζομένων του, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την Ελληνική οικονομία. Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις  μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών με προϊόντα καταθέσεων, επενδυτικών εργασιών, χρηματοδοτήσεων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, ασφαλειών, εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 6 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD). Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (45,5%) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (35,5%) ενώ το υπόλοιπο ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (13,9%) και ιδιώτες (8,1%) επενδυτές.

Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία Υδρογονανθράκων Α.Ε.

Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρία ΥδρογονανθράκωνΑ.Ε. (HHRM S.A.) ιδρύθηκε το 2011 και έχει την έδρα της στην Αθήνα. Πρόκειται για κρατικό φορέα με αποκλειστική συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (100%), ωστόσο λειτουργεί ανεξάρτητα ως ιδιωτική οικονομική οντότητα. Η HHRM είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία που παρέχει καινοτόμα και αποτελεσματική διαχείριση σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: Παραχωρήσεις Εξερεύνησης & Παραγωγής, επισκόπηση υπογεγραμμένων συμβάσεων μίσθωσης, υπεράκτια ασφάλεια και ενεργή προβολή της Ελλάδας ως ελκυστικού προορισμού πετρελαίου και φυσικού αερίου σε διεθνείς επενδυτές. Η HHRM προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές τη δυνατότητα να επισκέπτονται τα ιδιόκτητα δίκτυα δεδομένων της και τους προσφέρει την ευκαιρία να εξετάσουν υψηλής ποιότητας σεισμικές απεικονίσεις καθώς και να παρέχουν πληροφορίες για το καθεστώς αδειοδότησης, νομικού και φορολογικού καθεστώτος για τις επιχειρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Α.Ε.

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) Α.Ε., από τις 2 Ιανουαρίου 2017 λειτουργεί ως ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4001/2011 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Κύρια δραστηριότητα της ΕΔΑ Αττικής είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην Αττική, καθώς και η σύνδεση των κατοίκων του λεκανοπεδίου με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό. Μέσα από το έργο της, η εταιρεία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και ομαλή τροφοδοσία των καταναλωτών της Αττικής, την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου, την παροχή σύγχρονων και αποδοτικών λύσεων προς τους πελάτες της και την ευρύτερη προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

ΔΕΣΦΑ

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και των διασυνδέσεών του, κατά τρόπο τεχνικά άρτιο και οικονομικά αποδοτικό και με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των Χρηστών του με ασφάλεια, αξιοπιστία και επάρκεια. Συμβάλλοντας καθοριστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού και τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της ευρύτερης περιοχής, ο ΔΕΣΦΑ διευκολύνει παράλληλα την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ενέργειας, μεριμνώντας σταθερά για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Με εκτεταμένη εμπειρία και διαθέτοντας άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, ο ΔΕΣΦΑ καθίσταται αξιόπιστος εταίρος στο πλαίσιο των εν εξελίξει διεθνών ενεργειακών έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

ΛΑΓΗΕ Α.Ε.

Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) ιδρύθηκε με βάση το ν 4001/2011 για τη ‘Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις’ (ΦΕΚ 179/22-8-2011) και ασκεί τις δραστηριότητες που ασκούνταν από τη 'Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ' (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ), πλην εκείνων που κατά το άρθρο 99 του ν.4001/2011 μεταφέρονται στην 'Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ' (ΑΔΜΗΕ ΑΕ).

'Ομιλος εταιρειών EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ

Ο όμιλος εταιρειών EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ ιδρύθηκε το 1985 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιείται στους τομείς των τεχνικών έργων και υπηρεσιών και κατέχει σημαντική θέση στην ελληνική αγορά. Η λίστα πελατών της EDIL περιλαμβάνει μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, επιχειρήσεις του χώρου της τεχνολογίας και οργανισμούς δημοσίου συμφέροντος όπως επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αξιολογώντας το σημερινό οικονομικό περιβάλλον, οι προσπάθειες του Ομίλου εστιάζουν στην ενίσχυση και ανάπτυξη των βασικών του δραστηριοτήτων με έμφαση στη παροχή των υπηρεσιώνμε αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο.

Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup)

Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGroup) υποστηρίζει την ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και το διακανονισμό των συναλλαγών. Προσφέρει λύσεις και εργαλεία χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα ασφαλές, σταθερό και εύκολο περιβάλλον πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς πρακτικές και το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.

Spyropoulos SA

SPYROPOULOS SA is a commercial - engineering company that offers complete turn key solutions in renewable energy installations including all Development – Engineering – Procurement – Construction Services. The company was founded in 2004 as a construction company and has a portfolio of 35 MW installed PV plants, over 150MW under Development and is currently responsible for the electromechanical maintenance over 150 MW plants as well as for panel cleaning and weed management of over 500MW. SPYROPOULOS SA has developed a unique technical branch network in Greece, operating six branches, one in Kato Achaia which is the headquarters of the company and five more, one in Thebes, one in Ioannina, Kalamata, Xanthi, Larissa, while there is provision for further expansion of the network to other key locations in Greece. The company is also active in the fields of construction, renovations and maintenance of commercial and industrial buildings and also in the field of electro-mechanical installations and maintenance, covering the entire range of works needed to achieve the best result.

Enagás

Enagás is a leading international energy company with 50 years’ experience. It is one of the companies with the most LNG terminals in the world. It has a presence in Spain, the USA, Mexico, Chile, Peru and Greece. It is also one of the shareholders in the Trans Adriatic Pipeline (TAP), which will connect Greece, Albania and Italy to bring natural gas from the Caspian Sea to Europe. The company is certified as a Transmission System Operator (TSO) by the European Union and is an international benchmark in the development and operation of gas networks. It owns more than 12,000 km of gas pipelines, three strategic storages and nine regasification plants. In Spain, Enagás is the Technical Manager of the Gas System and has developed the country's key gas infrastructures, making it a model within Europe.

Listed on the IBEX 35 Spanish stock market, Enagás has also been present in the main sustainability indexes such as the Dow Jones Sustainability Index (DJSI), for eleven consecutive years. The company is the world leader of its sector, according to the latest DJSI revision.

Enagás is also committed to the fight against climate change through initiatives to promote the use of renewable gases, such as biomethane and hydrogen, and through the development of actions for energy efficiency and sustainable mobility.

 

VOLTERRA

Από το 2010, η Volterra Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της παραγωγής, της εμπορίας και της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στον τομέα της παραγωγής, η εταιρία διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αδειοδοτημένων έργων (συνολικής ισχύος περίπου 340MW), μερικά εκ των οποίων βρίσκονται σε λειτουργία και άλλα υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε διάφορα στάδια ωρίμανσης, σε πολλές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας. Όλα τα έργα αφορούν την ανάπτυξη μονάδων παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στον τομέα της εμπορίας, η εταιρία συμμετέχει στο διασυνοριακό εμπόριο, διακινώντας σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας σε εισαγωγές και εξαγωγές. Πρόσφατα, συνεργαζόμενη και με καινούργιες εταιρείες αυξάνει συνεχώς τον όγκο της διακινούμενης ενέργειας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν ετήσια, μηνιαία, αλλά και ημερήσια συμβόλαια διακίνησης κυρίως με των διασυνδεμένων χωρών, της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της FYROM. Στον τομέα της Προμήθειας, η εταιρία κατέχει άδεια ισχύος έως 300MW παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις κατηγορίες πελατών, από νοικοκυριά και εμπορικά καταστήματα Χαμηλής Τάσης έως και επιχειρήσεις και βιομηχανίες Μέσης Τάσης. Ενδεικτικά, στο χαρτοφυλάκιο των πελατών της περιλαμβάνονται κατοικίες, αλυσίδες καταστημάτων αλλά και τοπικά καταστήματα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, βιοτεχνίες, κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων αλλά και σημαντικές βιομηχανίες. Επίσης, το 2018, με την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, η εταιρεία εντάσσει στις δραστηριότητές της και την προμήθεια φυσικού αερίου, καλύπτοντας τις ανάγκες υφιστάμενων αλλά και μελλοντικών πελατών σε φυσικό αέριο. Μέτοχος της εταιρείας είναι ο διεθνής κατασκευαστικός όμιλος AVAX Α.Ε. Η οποία κατέχει σημαντικό χαρτοφυλάκιο ενεργειακών έργων, έργων παραχώρησης και λειτουργίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

 

Volterra Α.Ε. | Παραγωγή, Εμπορία και Προμήθεια Ενέργειας

Κεντρικά Γραφεία

Δ.: Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

T.: 2130 88 3000 Φ.: 2130 88 3299

E.: thes@volterra.gr, W.: www.volterra.gr

Γραφεία Θεσσαλονίκης

Δ.: Κτιριακό Συγκρότημα Ganas & Ganas, 570 01, Θέρμη

T.: 2310 475 308 Φ.: 2310 475 308

E.: thes@volterra.gr, W.: www.volterra.gr

Φυσικό Αέριο | Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας

Δίνουμε ενέργεια στην ζωή σας πάνω από 160 χρόνια!

Πέρασαν 160 χρόνια από τότε που ξεκίνησε τη λειτουργία του το εργοστάσιο φωταερίου, δίνοντας ενέργεια και φωτίζοντας την Αθήνα! Σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας λειτουργεί ως φυσική και ιστορική συνέχεια του παρελθόντος, διατηρώντας τον ρόλο του προμηθευτή αερίου στους καταναλωτές (στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4001/2011 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου) και προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις σε κάθε ενεργειακή ανάγκη. Η πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία στον χώρο του φυσικού αερίου εγγυάται αξιόπιστες υπηρεσίες τόσο στους οικιακούς, όσο και στους επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς καταναλωτές. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει την πορεία του στον χώρο της ενέργειας με ακεραιότητα και υπευθυνότητα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και λειτουργώντας με ασφάλεια απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον. Κάνοντας ένα ακόμη βήμα, σήμερα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρείας Ενέργειας, προσφέρει και ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο σε όλους τους καταναλωτές, σε όλη την Ελλάδα!

sardelas petsa law firm

sardelas petsa law firm has firmly established a leading position in the provision of legal services as a business law firm with a strong international dimension, well known in Greece and abroad for top drawer specialized professional service in complex cross-border and domestic transactions.

The Firm’s highly experienced Energy and Infrastructure Team maintains a strong practice in the fields of conventional or renewable energy and infrastructure, providing clients with immediate, high-quality legal expertise, whether their needs are local or multijurisdictional.

The Firm regularly advises Greek and international energy market players for the development and construction of energy projects, as well as for the licensing process, while it provides clients with comprehensive support for all project finance, M&A and privatization aspects related to energy projects using multidisciplinary teams with its expert lawyers also drawn from the Firm’s M&A and Banking & Finance teams

PARALOS SA

PARALOS was established in 2004 and has been very successful in providing engineering solutions and turn-key project undertakings to the Energy and Heavy Industry Sectors in the Greek and Balkan markets. PARALOS customers include nearly all major Greek and International companies and industries operating in this region such as the Greek Public Power Company, the Greek Electrical Grid Operator, private Energy Producers, major cement industries, refineries, shipyards and others.

In 2015, due to the impressive growth of the Energy Sector of PARALOS SA, the Group decided the complete verticalization of the Energy Activities through a new establishment, called PARALOS Energy. Since then, PARALOS Energy is dedicated to provide design, construction, installation, commissioning and maintenance services in the Energy field. Namely, the company’s main activities are: Design & Construction of Wind Farms (BoP works) : Turn-key construction of Wind Farms including access roads, cable trenches, MV internal networks, interconnection lines, WTG foundations, Control Buildings etc. Design & Construction of large scale Photovoltaic Parks : Turn-key construction of Solar Parks including civil works, mounting frames, PV panels, inverters, LV&MV cabling, interconnection lines, Substations. Design & construction of High Voltage Substations and Transmission Lines : Complete EPC High Voltage Substations and Transmission Lines. 

enerdia

Βασίζουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο της εταιρίας μας στην επίτευξη των στόχων των πελατών μας. Λειτουργούμε με μοναδική αποστολή να είμαστε ο αξιόπιστος και βέλτιστος τεχνικο-οικονομικός σύμβουλος των Επενδυτών Ενέργειας, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, οι οποίες έχουν ως μοναδικό γνώμονα την προστιθέμενη αξία σε κάθε φάση της Επένδυσης, από το Α έως το Ω.

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζουμε ότι τα Επενδυτικά οράματα θα υλοποιούνται και θα προστατεύονται σε οποιοδήποτε στάδιο του έργου, από τον Σχεδιασμό, την Κατασκευή, έως τη Λειτουργία και τη Συντήρηση, μέσα από αφοσιωμένους Μηχανικούς και Τεχνικές Ομάδες με υψηλή τεχνική κατάρτιση και διαρκή εκπαίδευση.

Η υλοποίηση αυτής της αποστολής είναι δομικό κομμάτι της επιτυχίας μας, καθώς βασίζουμε την ανάπτυξη της εταιρίας μας στην επίτευξη όλων αυτών των στόχων, που καθιστούν την Enerdia ως τον στενό συνεργάτη κάθε Επενδυτή Ενέργειας.

Συνεργάτες
Windsor Energy Group (WEG)

H Windsor Energy Group (WEG) αποτελεί ομάδα εργασίας του MEC, η οποία ασχολείται με παγκόσμια ενεργειακά θέματα και προκλήσεις μέσω συζητήσεων και αναλύσεων που αφορούν ανώτερα στελέχη από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργάτες Επικοινωνίας
energypress.gr

Το energypress.gr είναι ενημερωτικό δημοσιογραφικό πόρταλ, εξειδικευμένο στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, που λειτουργεί από το 2010. Προσφέρει άμεση, έγκυρη και αποκαλυπτική ενημέρωση, με συνεχή ροή ειδήσεων. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη έχει ομάδα συντακτών του ενεργειακού ρεπορτάζ. 

insider.gr

Το insider.gr στελεχώνεται από μια έμπειρη ομάδα των συντακτών, με βαθιά γνώση της οικονομικής και πολιτικής πραγματικότητας, ενώ οι εξειδικευμένου εξωτερικοί συνεργάτες καλύπτουν πλήρως τους πιο καίριους τομείς της οικονομίας. Παράλληλα, φιλοξενώντας εγχώριους και διεθνείς αρθρογράφους και bloggers από όλο το πολιτικό και κοινωνικό φάσμα, το insider.gr αποτελεί ένα σημείο αναφοράς και ψύχραιμο και εποικοδομητικό διάλογο. Οι διεθνείς συνεργασίες με τα μεγαλύτερα πρακτορεία ειδήσεων, αλλά και οι αναλύσεις από ολόκληρο τον κόσμο καθιστούν το insider.gr «παράθυρο στο κόσμο», επεξηγώντας τις εξελίξεις αλλά και τον αντίκτυπό τους στην ελληνική πραγματικότητα.

Natural Gas Europe

Η Natural Gas World είναι ένας ανεξάρτητος ιστότοπος , ο οποίος στοχεύει στην παροχή των πιο ουσιαστικών και αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τα παγκόσμια θέματα αερίου. Ο Κόσμος του Φυσικού Αερίου επιδιώκει να παράσχει στους Αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων, στους προμηθευτές, στις ρυθμιστικές αρχές, στους ακαδημαϊκούς και στους καταναλωτές μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε όλους τους βασικούς παράγοντες του τομέα του φυσικού αερίου.

Περιοδικό energyworld

Το έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης «energyworld» αποτελεί πρωταγωνιστικό μέσο ενημέρωσης για όλους τους τομείς της ενεργειακής αγοράς που αφορούν την Ελλάδα, την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ανατολική Μεσόγειο. Στην έντυπη μορφή του κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις: στην Ελλάδα (ελληνικά) και σε επτά χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου (Ρουμανία, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, Κροατία, Κύπρος) στα αγγλικά. Το σοβαρό αναγνωστικό κοινό του περιοδικού το εμπιστεύεται για τις έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες του σχετικά με την ενέργεια και το περιβάλλον, ενώ η εξειδικευμένη συντακτική ομάδα του παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και καταγράφει έγκυρα και υπεύθυνα όλη την τρέχουσα επικαιρότητα.

South EU Summit

60 years on from the Treaty of Rome, the European Union (EU) is today an economic and political power to be reckoned with. But yet, it is tackling some of its greatest challenges ever. Whilst 2017 presents itself as a turnaround year, with positive growth forecasts for all EU member states, much work remains to safeguard the future course of a stronger and more united EU.

The recovery of the European economy has shed light on the differences that remain across EU member states. These disparities, coupled by an unprecedented migrant influx, within a wider region that is far from stable, have placed Southern Europe in a highly susceptible position. In the wake of Brexit, and with Euro-skepticism on the rise, what is clear is that increased dialogue and collective actions are needed for the long-term sustainability of the EU model, reigniting the founding principles on which the European Union was cemented: freedom, equality, solidarity and rule of law.

Whilst the emergence of the South EU Summit is based on similarities across member states within the scope of their geopolitical challenges, their economic and social models, as well as cultural similarities, its ultimate objective is to contribute towards uniting and strengthening the EU. Today, it is widely understood by the European Community that there can be no new vision for Europe without an outlook for peace, cooperation and development in Southern European countries.

With SEUS countries jointly representing close to 40% of total EU population and GDP, along with half of its coastline, the South EU Summit is a proposal for a united direction by the few that can reap benefits for the many. The launch of South EU Summit magazine (SEUS magazine) is a bold proposal that aims to be part of the paradigm shift that Europe lives today. By capitalizing on the gatherings of 7 European Heads of state, we provide a unique and exclusive print and online media platform to reach an elite audience of decision makers in government, business and the academic community. SEUS magazine brings together experts and opinion-shapers with distinguished audiences from around the world to shed light on the goals and collective actions of SEUS Countries, and evaluate the challenges ahead.