Οφέλη

Τα μέλη της Ενεργειακής Δεξαμενής Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία ανήκουν σε ένα διεθνές δίκτυο εμπειρογνωμόνων στον τομέα της ενέργειας από το ακαδημαϊκό, βιομηχανικό, χρηματοοικονομικό και δημόσιο τομέα, έχουν πρόσβαση σε μερικά από τα τελευταία ερευνητικά αποτελέσματα στον τομέα της ενέργειας και συμμετέχουν σε συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια που είναι πραγματικά ενημερωτικές.

Η HAEE είναι μια μη κερδοσκοπική ερευνητική και επαγγελματική οργάνωση που λειτουργεί ως διεπιστημονικό φόρουμ για επιχειρηματίες, κυβερνητικούς, ακαδημαϊκούς και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομία. Η HAEE συγκεντρώνει μερικούς από τους πιο γνωστούς ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στον ενεργειακό τομέα.

Στοχεύει στη δημιουργία μιας ερευνητικής κοινωνίας που θα προωθήσει την ανταλλαγή ιδεών, ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπειριών μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που εργάζονται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομία. Η HAEE επιτρέπει στα μέλη να ανταλλάσσουν ιδέες, να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να κατανοούν καλύτερα τις απόψεις του άλλου.

 

Γιατί να γίνετε μέλος της ΗΑΕΕ 

Συμμετοχή σε συζητήσεις εμπειρογνωμόνων για την ενέργεια 

Με τη συμμετοχή σας θα μπορείτε να συμμετάσχετε σε συζητήσεις για βασικά θέματα που αφορούν τους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας μαζί με τους ακαδημαϊκούς και τους εμπειρογνώμονες της ενεργειακής βιομηχανίας, ενώ μπορείτε να συμμετάσχετε σε συζητήσεις, σεμινάρια και συνέδρια με αξιόλογους ομιλητές, οι οποίοι εξασφαλίζουν μία υψηλή ποιότητα συζήτησης. Οι οργανωμένες εκδηλώσεις καλύπτουν όλες τις πτυχές της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας και παρέχουν ένα ουδέτερο φόρουμ για την εξέταση των θεμάτων από διάφορες οπτικές γωνίες. Η συμμετοχή σε όλες τις οργανωμένες εκδηλώσεις είναι δωρεάν για τα μέλη του HAEE.

 

Δίκτυο

Προσφέρεται η ευκαιρία για συνεχή επαφή και δικτύωση με ανθρώπους από διαφορετικούς κλάδους και διάφορους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας, ώστε να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι προοπτικές τους. Η HAEE έχει μέλη από ακαδημαϊκούς, βιομηχανικούς, χρηματοοικονομικούς και δημόσιους τομείς. Τα μέλη μπορούν επίσης να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους μέσω του καταλόγου μελών.

 

Ανάπτυξη επαγγελματικών και ακαδημαϊκών γνώσεων

Τα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε συνέδρια και δημοσιεύουμε παρουσιάσεις και εργασίες από όλες τις εκδηλώσεις μας.

 

Αποκτήστε μια διεθνή προοπτική

Παρακολουθήστε ευρύτερες διεθνείς συζητήσεις και μέσω της Διεθνούς Ένωσης για την Ενεργειακή Οικονομία (IAEE), η οποία έχει πάνω από 4500 μέλη σε περισσότερες από 90 χώρες, με 28 έθνη, τα οποία έχουν θυγατρικές εταιρίες.

 

Υποστήριξη φοιτητών

Οι φοιτητές επωφελούνται από μειωμένο κόστος εγγραφής ως μέλη, μειωμένο κόστος εισιτηρίου σε Συνέδρια και ημερίδες, βραβεία έρευνας και οικονομική υποστήριξη. 

 

Οφέλη

Υπάρχουν πολλά οφέλη από την ένταξη ενός μέλους στη ΗΑΕΕ. Τα μέλη αποκτούν μια ευρύτερη κατανόηση της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της σχετικής χάραξης πολιτικής και της θεωρίας. Τα μέλη παραμένουν καλά ενημερωμένα από τις δημοσιεύσεις και τα Συνέδρία μας, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της ενεργειακής βιομηχανίας και τον ακαδημαϊκό χώρο και τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά. Η ιδιότητα του μέλους παρέχει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να συνεργαστούν στο πλαίσιο της ευρύτερης

Ένωσης επαγγελματιών ενέργειας: όποιος έχει ενεργό ενδιαφέρον για τον τομέα της ενεργειακής οικονομίας είναι επιλέξιμος για ένταξη στο IAEE και θα επωφεληθεί.

Παρακάτω παρατίθεται ένας κατάλογος των πλεονεκτημάτων και των προνομίων που παρέχονται στα μέλη του HAEE:

  • Πρόσβαση μέσω μιας διαδικασίας προσωπικής αναγνώρισης, στην "Περιοχή μελών" στην ιστοσελίδα της HAEE. Μέσω αυτής της περιοχής, τα μέλη μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πολλές δημοσιεύσεις, άρθρα, συνέδρια, παρουσιάσεις και άλλες χρήσιμες πληροφορίες που δεν είναι γενικά διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Μπορούν επίσης να αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό κατάλογο μελών και να συμμετάσχουν στο Φόρουμ των μελ
  • Λαμβάνετε έγκαιρη ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες της ΗΑΕ
  • Αποκτάτε το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλα τα δρώμενα (π.χ. συνέδρια, ημερίδες) που οργανώνει η IAEE καθόλη τη διάρκεια του έτου
  • Μπορείτε να εγγραφείτε αυτόματα σε δύο περιοδικά επαγγελματιών του IAEE: το περιοδικό "The Energy Journal", το "Economics of Energy and Environmental Policy" και στο "Energy Forum" (τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο). Τα μέλη λαμβάνουν ειδοποιήσεις σε ad hoc βάση, σχετικά με τις επερχόμενες δημοσιεύσεις της HAEE και του IAEE, ειδικές ενημερώσεις, εκθέσεις και έρευνες σχετικά με σημαντικές παγκόσμιες και περιφερειακές εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος
  • Δωρεάν πρόσβαση στα διαθέσιμα πρακτικά των συνεδρίων
  • Πρόσβαση σε πλήθος συνεδρίων το IAEE σε ολόκληρο τον κόσμο
  • Δυνατότητα δικτύωσης με μια παγκόσμια βάση ειδικών στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας, μέσω της πρόσβασης στο κατάλογο των μελών μας στο διαδίκτυο για να εντοπίσουμε μέλη με παρόμοια ενεργειακή εμπειρία
  • Υπηρεσίες υποστήριξης φοιτητών και δυνατότητες υποτροφιών / βραβείων
  • Πρόσβαση σε έναν δυναμικό και ενεργό δικτυακό τόπο της Ένωσης που θα ενημερώνεται για όλα τα προϊόντα / υπηρεσίες
  • Δυνατότητα προτάσεων στη διοίκηση της HAEE, όσον αφορά στην ανάληψη νέων καθηκόντων όπως μελέτες και δημοσιεύσεις, ερευνητικά έργα, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και το περιβάλλον ή διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων, εργαστηρίων ή συνεδρίων

Ημερολόγιο Συνεδρίων & Εκδηλώσεων

/